Історія

 

Інститут бiоенергетичних культур i цукрових буряків Української академії аграрних наук організовано в 1922 році.
Це була одна з перших після революції великих сільськогосподарських наукових установ, створених для розробки наукових і практичних питань селекції. В залежності від напрямку науково-дослідної роботи і відомчої підпорядкованості Інститут міняв і свою назву:

  • - 1922-1930 - НІС (Науковий інститут селекції);
  • - 1930-1934 - УНІС (Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості);
  • - 1934-1945 - ВНДІЦП (Всесоюзний науково-дослідний інститут цукрової промисловості);
  • - 1945-1992 - ВНІЦ (Всесоюзний науково-дослідний інститут цукрових буряків);
  • - 1992-2011 - ІЦБ (Інститут цукрових буряків);
  • - з 2011      - IБКiЦБ (Iнститут бioенергетичних культур i цукрових бурякiв).

                 Хронологія розвитку вітчизняного буряківництва і діяльності ІБКіЦБ

Біля витоків організації і становлення Інституту стояли начальник Сортоводно- насінницького управління А.К.Запорожець, відомі вчені проф. В.В. Колкунов, який і був першим директором, академік Е.Ф.Вотчал, проф. М.К.Малюшицький, проф. О.О.Табенцький, проф. Г.А. Левитський, вчений секретар Вченого сільгоспкомітету України П.Є.Ярошевський. Інститут з часу свого заснування став провідним науково-дослідним центром в галузі буряківництва.
З Інститутом і науково-дослідними установами його мережі в різні роки була пов'язана наукова діяльність видних вчених, зокрема таких як академіки Е.Ф.Вотчал, А.І.Душечкін, О.І.Опарін, І.В.Якушкін, І.Ф.Бузанов, А.Л.Мазлумов, П.А.Власюк, В.Ф.Зубенко, М.В.Роїк; члени- кореспонденти Г.А.Левитський, Е.В.Зверозомб-Зубовсь-кий, В.П.Муравйов, Н.Г.Гізбуллін; Лауреати Ленінської премії О.К.Коломієць, О.В.Попов, Г.С.Мокан, М.Г.Бордонос, В.П.Зосимович; Лауреати Державних премій А.А.Горлач, В.М.Шевченко, А.С.Оканенко, О.Й.Петруха;Герої Соціалістичної праці М.В.Гнатенко, І.Т.Сергієнко; доктори наук М.І.Орловський, В.Ф.Савицький, М.О.Неговський, О.Ф.Гель-мер, О.І.Федоров, О.В.Добротворцева, З.О.Пожар, Б.Я.Варшавський, Ю.А.Тонкаль, І.А.Геллер, І.Г.Рождественський, П.М.Шиян, О.Ф.Ушаков; кандитати наук С.Т.Бережко, М.А.Греков, Л.А.Барштейн, А.А.Зелінський,С.Я.Богачов, М.М.Мартинович, А.Ф.Од-рехівський, М.К.П'ятківський, А.О.Сидоров, Т.І.Ареф'єв, А.А.Мусієнко, Я.П.Подтикан, О.Н.Мельничук та багато інших. Інститут очолювали В.В.Колкунов, М.М.Панасюк, А.С.Міщенко, І.Ф.Бузанов, В.Ф.Зубенко, а з 1993 року - М.В.Роїк. За великі успіхи, досягнуті в створенні і впровадженні у виробництво високопродуктивних сортів цукрових буряків і передової технології їх механізованого вирощування, Інститут в 1971 році нагороджений найвищою на той час урядовою нагородою - орденом Леніна.