Фітофаги у посівах буряків цукрових

Для попередження масового розмноження фітофагів в агроценозах цукрових буряків та своєчасного контролю їх чисельності на бурякових полях слід володіти оперативною інформацією щодо поточного стану їхніх популяцій. Це дасть можливість завчасно оцінити ступінь загрози врожаю від шкідників, спланувати та обґрунтувати оптимальні строки проведення заходів захисту і розрахувати їхню економічну ефективність.

Науковцями відділу фітопатології і ентомології за результатами проаналізованих та узагальнених даних державних фітосанітарних інспекцій Департаменту фітосанітарної безпеки Держветфітослужби України щодо динаміки розвитку й розмноження в Україні основних шкідників у посівах цукрових буряків за 2017 p. розроблено прогноз появи шкідників та можливої шкідливості у поточному році. Зимуючий запас більшості видів шкідливих для цукрових буряків комах перевищує загальноприйнятий економічний поріг шкодочинності (ЕПШ). З високою ймовірністю можна очікувати, що у 2018 р. особливо небезпечними для рослин будуть довгоносики бурякові (звичайний, сірий), довгоносик-стеблоїд, блішки бурякові, крихітка бурякова, щитоноски, попелиця листкова бурякова, мухи бурякові мінуючі, дротяники та ін.

Тому у 2018 р. особливої уваги потребує дотримання ефективної системи захисту культури від фітофагів, яка ґрунтується на оптимальному поєднанні комплексу організаційно-господарських, агротехнічних, біологічних та хімічних заходів. Ретельне і вчасне виконання всіх елементів цієї інтегрованої системи захисту дасть змогу створити найсприятливіші умови для росту та розвитку рослин цукрових буряків і, отже, підвищити їхню протидію фітофагам.

Детально з даним матеріалом можна ознайомитися в публікації журналу  «Цукрові буряки», №2 (118). –С. 11-14.  2018р.