Хід закладання дослідів по біоенергетичних культурах

Станом на 20 квітня співробітниками відділу технологій вирощування біоенергетичних культур і цукрових буряків проводяться роботи із закладання експериментальних досліджень у мережі дослідних станцій та на Дослідному полі ІБКіЦБ:

- закладено дослід із енергетичною тополею, в якому буде вивчено вплив елементів технології на енергетичну продуктивність культури;
- посіяно дослід з енергетичними цукровими буряками, які є складовою частиною біоенергетичної сівозміни;
- проведено «ремонт» дослідів із енергетичною вербою 2-го та 3-го років вирощування;
- підживлено та проведено механічних обробіток ґрунту на плантації міскантусу 2-го року вегетації.

Співробітники відділу беруть безпосередню участь у проведенні польових досліджень.

 

 

 

 

 

 

Відділ технологій вирощування біоенергетичних культур і цукрових буряків у 2016-2020 роках проводить науково-дослідну роботу за 6 завданнями (3 фундаментальні та 3 прикладні) Програми НААН «Біоенергетичні ресурси»:

Фундаментальні:
16.00.02.01 Ф Розробити методичні основи та здійснити порівняльну оцінку енергетичного потенціалу різних генотипів цукрового сорго та елементів технології їх вирощування як сировини для виробництва біопалива в різних ґрунтово-кліматичних зонах України  (РК 0116U002197)
16.00.02.03.Ф «Розробити методичні основи та здійснити порівняльну оцінку енергетичного потенціалу зернового сорго як сировини для виробництва біопалива». (РК 0116U002198)
16.00.03.03.Ф «Розробити агроекологічні основи механізованих технологій вирощування високопродуктивних багаторічних злакових культур (міскантусу, проса прутоподібного) для виробництва біопалива» (РК 0116U002202)

Прикладні
16.00.02.10. П «Розробити технології вирощування високопродуктивних біоенергетичних культур як сировини для виробництва біогазу» (РК 0116U002200)
16.00.03.09. П Розробити теоретичні основи механізованих технологій вирощування енергетичної верби та тополі для виробництва твердих видів біопалива  (РК 0116U002199)
16.00.02.11. П Здійснити порівняльну оцінку енергетичного потенціалу сучасних гібридів буряків цукрових як сировини для виробництва біопалива в зоні Лісостепу України (РК 0116U002201)
 

Крім того відділ у 2016-2018 роках виконуватиме частину науково-дослідної роботи з міжнародного проекту «Стале вирощування біомаси на маргінальних землях в Європі», що фінансується Європейським Союзом за програмою Горизонт 2020.