Методичні рекомендації «Cтворення моделі гібридів цукрових буряків нового покоління»

За участю селекціонерів  Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків та Верхняцької дослідно-селекційної станції розроблено   Методичні рекомендації «СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ ГІБРИДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ»

(Авторський колектив  Роїк М.В.,  Корнєєва М.О., Дубчак О.В., П.І.Вакуленко, Андрєєва Л.С.)

Рецензенти : доктор с.-г.наук  Орлов С.Д.
Кандидат с.-г.наук Чередничок О.І.

На підставі результатів досліджень розроблено методичні рекомендації зі створення моделі гібридів цукрових буряків нового покоління з визначеними параметрами господарсько-цінних ознак. Висвітлено аспекти застосування різних методів селекції з наведенням схем створення гібридних комбінацій і покращення компонентів гібридів на основі рекурентного добору. Надано рекомендації щодо добору перспективних зразків із значною частотою цінних генотипів з високим адаптивним потенціалом і толерантністю до біотичних і абіотичних факторів.  Оцінено компоненти гібридів цукрових буряків за продуктивністю, комбінаційною  та адаптивною здатністю. З використанням селекційно-опрацьованої колекції та сучасних методів в технології селекційного процесу  створено модель гібриду, придатного для вирощування в зоні нестійкого зволоження Лісостепу України.

Методичні рекомендації можуть бути використані науковцями, студентами сільськогосподарських вузів, магістрами, аспірантами, практичними селекціонерами, а також фахівцями господарств різних форм власності.