Методичні рекомендації «Метод прискореного створення закріплювачів стерильності та їх ЦЧС аналогів у селекції цукрових буряків»

У видавництві ВПЦ «Візаві» (м.Умань) надруковано Методичні рекомендації "МЕТОД ПРИСКОРЕНОГО СТВОРЕННЯ ЗАКРІПЛЮВАЧІВ СТЕРИЛЬНОСТІ ТА ЇХ ЦЧС АНАЛОГІВ У СЕЛЕКЦІЇ ЦУКРОВИХ  БУРЯКІВ"
(Авторський колектив  Роїк М.В., Орлов С.Д.,Корнєєва М.О., Кулік О.Г., Труш С.Г., Моргун А.В., Кучеренко С.П., Моргун В.І.,Татарчук В.М., Парфенюк О.О.)

Рецензенти : доктор с.-г.наук Балан В.М.
Кандидат с.-г.наук Чередничок О.І.

У Методичних рекомендаціях висвітлено теоретичні та практичні основи створення материнського компоненту гібридів цукрових буряків. Зокрема, наведена фенотипова характеристика цитоплазматично стерильних форм  згідно з класифікацією за типами стерильності за Ф.Оуеном, а також описано  сучасне уявлення про генетичну детермінацію ознаки стерильності-фертильності з викладом загальної методології створення закріплювачів стерильності О типу. В Методичних рекомендаціях  обговорюються методи створення нових генотипів закріплювачів, наведена розрахункова імовірність їх отримання залежно від структури вихідного матеріалу. Даються практичні поради із використання способів збереження вихідних генотипів рослин кандидатів в О типи та їх розмноження, наводиться конкретна методика і схеми схрещувань з одночасною оцінкою гібридних матеріалів та добором нових генотипів із властивістю закріплення стерильності. При цьому за роками роботи на певних етапах селекційного процесу для його  прискорення рекомендується застосовувати селекційно-тепличні комплекси і літні посіви

Методичні рекомендації можуть бути використані селекціонерами, науковцями, а також викладачами і студентами в учбовому процесі вищих аграрних закладів, здобувачами наукового ступеню.