МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ «ОЦІНКА І ДОБІР СЕЛЕКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ З АПОЗИГОТІЄЮ ТА ЦИТОПЛАЗМАТИЧНОЮ ЧОЛОВІЧОЮ СТЕРИЛЬНІСТЮ»

Вийшли з друку Методичні рекомендації «Оцінка і добір селекційних матеріалів з апозиготією та цитоплазматичною чоловічою стерильністю» [Роїк М.В., Ковальчук Н.С., Яцева О.А.]; рецензенти: кандидат біол.. наук Корнєєва М.О.; доктор с.-г.наук Гораш О.С.- К.: ДП «Укртехінформ», 2014.- 21 с.

На основі експериментальних досліджень висвітлено основні методи індукції апозиготичного способу розмноження насіння пилкостерильних ліній в умовах селекційно-тепличних комплексів – безпилковий режим та контрастні температури під час цвітіння.

Дано рекомендації щодо вирощування насінників за циклом «від насінини до насінини», а також добору ЧС форм за роздільноплідністю та стерильністю. Обговорюються критерії апозиготії як явища (цитоембріологічне підтвердження та міксоплоїдія).
Методичні рекомендації можуть бути використані науковими співробітниками, аспірантами і студентами профільних вузів у практичній роботі зі створення і оцінки апозиготичних  ЧС ліній цукрових буряків.