Методичні рекомендації: «ОЦІНКА І ЗБЕРЕЖЕННЯ КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ БУРЯКІВ»

Методичні рекомендації: «ОЦІНКА І ЗБЕРЕЖЕННЯ КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ БУРЯКІВ» (авторський колектив: С.М. Бровко, Л.А. Костогриз, О..Г. Кулік, С.Д. Орлов, М.В. Роїк) - К.: Видавництво «Науковий світ», 2013. - 24 с.

У відділі селекції та насінництва біоенергетичних, зернових і зернобобових культур розроблено і затверджено Вченою радою Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків (протокол №9 від 22 квітня 2013 року) методичні рекомендації з оцінки і збереження колекційних зразків буряків.
У розробленій Методиці наведено ботанічна характеристика буряків, розглядаються їх біологічні особливості.
Автори наводять методику вивчення колекційних та еталонних зразків буряків (техніка виконання дослідів, опис колекційних зразків).
Наводиться перелік ознак, за якими проводиться комплексне вивчення зразків буряків першого та другого року життя.
Рекомендації включають таблиці, у яких зазначена шкала вивчення ступеня ураженості хворобами, пошкодження шкідниками листкової поверхні буряків. 
У Mетодиці охарактеризовано особливості зберігання насіння колекційних зразків, а також показано значення колекції культур для створення високопродуктивних гібридів.

Рекомендації розраховані на спеціалістів дослідно-селекційних станцій, науковців, студентів сільськогосподарських ВНЗ, аспірантів та здобувачів наукового ступеня.