Методичні рекомендації «Селекційно-генетичні методи підвищення продуктивності цукрових буряків»

Вийшли друком  Методичні рекомендації СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНІ МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ
(Авторський колектив Корнєєва М.О., Ненька О.В., Ненька М.М., Мельник Я.А.,Мацук М.Б., Присяжнюк О.І., Фалатюк Л.В.)

Рецензенти : доктор с.-г.наук Орлов С.Д.
Кандидат с.-г.наук Чередничок О.І.

         У Методичних рекомендаціях висвітлено питання генетичного аналізу кількісних господарсько-цінних ознак, проблем оцінки і добору кращих селекційних матеріалів цукрових буряків.  Дається коротка характеристика методів, спрямованих на покращення параметрів продуктивності, які використовуються у технології селекційного процесу на сучасному етапі. На основі порівняння емпіричного і теоретичного розподілу частот значень кількісних ознак проводиться вивчення структури популяції вихідного матеріалу і проводиться добір генотипів, на яких у подальшому створюються лінії або формуються джерела  покращених ознак. У даній методичній розробці наведена схема індивідуально-родинного добору з оцінкою за полі крос-тестами, схема рекурентного добору з використанням пилко стерильних тестерів (для багатонасінних запилювачів або закріплювачів стерильності) як найбільш ефективних способів покращення кількісних ознак. Для оцінки генотипів пропонується використовувати певні системи контрольованих схрещувань (топкроси, сітпроси, діалельні), дається коротке описання кожної із них, а також наведено приклад генетичних параметрів і коефіцієнтів успадкування та їх інтерпретацію. Даються рекомендації по застосуванню різних прийомів збереження генотипу у чистоті.

         Методичні рекомендації можуть бути використані селекціонерами, науковцями, а також викладачами, аспірантами і студентами в учбовому процесі вищих аграрних закладів.