МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ "СТВОРЕННЯ МАТЕРИНСЬКОГО КОМПОНЕНТА ГІБРИДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ"

Вийшли з друку Методичні рекомендації «Створення материнського компонента гібридів цукрових буряків»/[Роїк М.В., Корнєєва М.О., Присяжнюк О.І., Ненька М.М.]; рецензенти: доктор с.-г.наук Орлов С.Д., кандидат с.-г.наук Костогриз Л.А.- К.: ДП «Укртехінформ», 2014.- 16 с.

Наведено основні принципи створення пилкостерильного материнського компонента гібридів цукрових буряків, представлені ЧС лініями і простими стерильними гібридами. Описано фенотиповий прояв стерильності, за яким здійснюється добір стерильних форм у практичній селекції.
Авторами наведено сучасні уявлення про генотипову зумовленість ознаки стерильності-фертильності пилку. Обговорюються джерела і способи  одержання закріплювачів стерильності і рекомендуються найбільш раціональні із них, а також проведення аналізуючих схрещувань і методи поліпшення О типів. Описано процес створення ЧС аналогів ліній закріплювачів і його етапи. Запропоновано спосіб зняття інбредної депресії материнської форми через створення простих стерильних гібридів, отриманих від схрещування ЧС ліній з неспорідненими закріплювачами стерильності.
Методичні рекомендації можуть бути використані у практичній селекції науковими співробітниками, аспірантами і студентами профільних вузів.