Методичні рекомендації «СТВОРЕННЯ СЕЛЕКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ КОРМОВИХ БУРЯКІВ МЕТОДОМ РЕКОМБІНУВАННЯ»

В Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків розроблено   Методичні рекомендації «СТВОРЕННЯ СЕЛЕКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ КОРМОВИХ БУРЯКІВ МЕТОДОМ РЕКОМБІНУВАННЯ»
(Авторський колектив  Роїк М.В., Орлов С.Д., Корнєєва М.О., Дубчак О.В., Андрєєва Л.С.)

Рецензенти : доктор с.-г.наук  Балан В.М.
Кандидат с.-г.наук Бойко І.І.

         Методичні рекомендації розроблено на основі експериментальних даних, одержаних на Верхняцькій дослідно-селекційній станції. Висвітлено деякі теоретичні питання стосовно методу рекомбігенезу, його значення для створення нових генотипів кормових буряків з покращеними ознаками, наведено формули визначення ступеню і частоти трансгресивних форм у гібридних популяціях. Розглядаються деякі практичні аспекти добору вихідного матеріалу, їх поліпшення, процес створення однонасінних та багатонасінних компонентів-сортів та гібридів кормових буряків, схема індивідуального добору для підвищення параметрів корисних ознак. Описано етапи і особливості створення нових селекційних матеріалів шляхом ре комбінування, наведено приклад аналізу кращих комбінацій. У додатках автори розмістили фото новостворених кормово-цукрових гібридів, отриманих на основі застосування цього методу у селекційному процесі.

         Методичні рекомендації стануть у нагоді для практичних селекціонерів, студентів сільськогосподарських вузів, аспірантів.