МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

Вийшли з друку «Методичні рекомендації з технології вирощування енергетичних цукрових буряків» – Вінниця, 2014 р., ТОВ «Нілан-ЛТД» – 32 с. (ISBN 978-617-7121-41-0)

Методичні рекомендації розробили наукові співробітники Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН: доктор с.-г. наук, професор В.Л. Курило, канд. техн. наук О.М. Ганженко, канд. с.-г. наук О.Б. Хіврич, канд. техн. наук А.М. Мазуренко, канд. с.‑г. наук М.Я. Гументик, с.н.с. П.Ю. Зиков, А.С. Макаренко, В.В. Дмитрієв, В.М. Квак, канд. с.-г. наук Г.С. Гончарук , канд. с.-г. наук В.М. Смірних, А.М. Горобець, канд. с.-г. наук Ю.П. Дубовий, канд. с.-г. наук С.І. Власенко, О.Г. Іванова, Н.О. Кононюк. - Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. - 32 с.

Рекомендації розроблені для сільськогосподарських підприємств, зацікавлених у вирощуванні енергетичних цукрових буряків як сировини для виробництва біопалива. Якісне та своєчасне виконання всіх технологічних процесів, передбачених цими рекомендаціями, забезпечить отримання стабільно високих урожаїв цукрових буряків.

У методичних рекомендаціях викладено вимоги до площ, на яких планується вирощувати енергетичні цукрові буряки, також наведено вимоги до строків та показників якості виконання основного, ранньовесняного та передпосівного обробітків ґрунту і сівби насіння, вимоги до агротехнічних заходів з догляду за посівами та збирання цукрових буряків, наведено вимоги до показників якості їх виконання.

Рекомендовано до друку Вченою Радою Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, протокол №35, від 30.12.2013 р.