МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ КОРМОВИХ БУРЯКІВ

 

Вийшли з друку «Методичні рекомендації з технології вирощування енергетичних кормових буряків» – Вінниця, 2014 р., ТОВ «Нілан-ЛТД» – 32 с. (ISBN 978-617-7121-39-7)

Методичні рекомендації розробили наукові співробітники Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН: доктор с.-г. наук, професор В.Л. Курило, канд. техн. наук О.М. Ганженко, канд. с.-г. наук О.Б. Хіврич, канд. техн. наук А.М. Мазуренко, канд. с.-г. наук М.Я. Гументик, с.н.с. П.Ю. Зиков, В.В. Дмитрієв, В.М. Квак, канд. с.-г. наук Г.С. Гончарук, канд. с.-г. наук В.М. Смірних, А.М. Горобець, канд. с.-г. наук Ю.П. Дубовий, канд. с.-г. наук С.І. Власенко, О.Г. Іванова. - Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. - 32 с.

Рекомендації розроблені для сільськогосподарських підприємств, зацікавлених у вирощуванні енергетичних кормових буряків як сировини для виробництва різних видів біопалива. Якісне та своєчасне виконання всіх технологічних процесів, передбачених цими рекомендаціями, забезпечить отримання стабільно високих урожаїв енергетичних кормових буряків необхідної технологічної якості.

У методичних рекомендаціях викладено вимоги до площ, на яких планується вирощувати енергетичні кормові буряки, також наведено вимоги до строків та показників якості виконання основного, ранньовесняного та передпосівного обробітків ґрунту та сівби насіння, вимоги до агротехнічних заходів з догляду за посівами та збирання кормових буряків, до показників якості їх виконання. Також наведено методику розрахунку виходу біопалива та енергії з коренеплодів та гички кормових буряків.

Рекомендовано до друку Вченою Радою Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, протокол № 35, від 30.12.2013 р.