Методичні рекомендації з технології вирощування і переробляння міскантусу гігантського

В Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН розроблено Методичні рекомендації з технології вирощування і переробляння міскантусу гігантського

(Авторський колектив: В.Л. Курило, О.М. Ганженко, М.Я. Гументик, В.М. Квак, Я.Д. Фучило, О.Б. Хіврич, П.Ю. Зиков, Г.С. Гончарук, В.М. Смірних, А.М. Горобець, Ю.П. Дубовий, О.І. Замойський).
Рецензент: Цвей Я.П., доктор с.-г. наук, професор
 

У методичних рекомендаціях викладено ботанічну характеристику, біологічні особливості та вимоги до ділянки, на якій планується вирощувати міскантус, також наведено вимоги до строків та показників якості виконання основного, ранньовесняного та передсадильного обробітків ґрунту. Особливу увагу автори приділяють комплексу робіт, пов’язаних із підготовкою садивного матеріалу та садінням ризомів міскантусу. У рекомендаціях розглянуто також догляд за насадженнями та збирання врожаю біомаси міскантусу гігантського та переробляння на тверде біопаливо, а також подано методику розрахунку виходу біопалива та енергії.
Рекомендації розроблені для сільськогосподарських підприємств, зацікавлених у вирощуванні багаторічної біоенергетичної культури міскантус. Якісне та своєчасне виконання всіх технологічних процесів, передбачених цими рекомендаціями забезпечить отримання стабільно високих урожаїв сухої біомаси міскантусу необхідної якості для виробництва твердого біопалива.
Методичні рекомендації можуть бути використані науковцями, а також викладачами і студентами в учбовому процесі вищих аграрних закладів, здобувачами наукового ступеню, керівники ми та агрономами аграрних підприємств, які вирощують міскантусу.