МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИЗНАЧАННЯ ПЛОЩІ ЛИСТКОВОЇ ПОВЕРХНІ ЦУКРОВОГО СОРГО

Вийшли з друку «Методичні рекомендації з визначання площі листкової поверхні цукрового сорго» – Вінниця, 2014 р., ТОВ «Нілан-ЛТД» – 28 с. (ISBN 978-617-7121-38-0)

Методичні рекомендації розробили наукові співробітники Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН: канд. техн. наук О.М. Ганженко,  доктор с.-г. наук В.Л. Курило, канд. с.-г. наук В.Л. Гамандій, канд. с.-г. наук О.Б. Хіврич, старш. наук. співроб. П.Ю. Зиков., наук. співроб. В.М. Квак, старш. наук. співроб. І.Л. Шевченко, фахівець С.М. Шклярук, фахівець В.В. Дмитрієв, наук. співроб. Л.А. Герасименко. - Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. - 32 с.

Рекомендації розроблені для науково-дослідних та освітніх закладів агрономічного профілю. Застосування розроблених методичних рекомендацій дозволить значно підвищити точність та продуктивність роботи під час визначання площі поверхні листкового апарата цукрового сорго та інших с.-г. культур.

У методичних рекомендаціях зроблено короткий огляд і аналіз існуючих методів визначання площі листкової поверхні та відмічено їх недоліки. Розроблено методику визначання площі листкової поверхні, яка полягає у скануванні листкової пластини на звичайному офісному сканері та опрацюванні отриманих графічних файлів за допомогою спеціального програмного забезпечення. Авторами також розроблено методику визначання площі листкової поверхні різних сортів та гібридів цукрового сорго розрахунковим методом, визначено перевідні коефіцієнти. Також наведено експериментальну перевірку і оцінку точності визначання площі поверхні листків цукрового сорго різними методами.

Рекомендовано до друку Вченою Радою Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, протокол № 16, від 19.08.2013 р.