Методика проведення демонстраційних дослідів

В Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України опубліковано методику проведення демонстраційних дослідів.

Методичні рекомендації розробили науковці ІБКіЦБ НААН: Роїк М. В., доктор с.-г.наук, професор, академік НААН, директор Інституту; Сінченко В.М., доктор с.-г. наук, член-кореспондент НААН, заступник директора з наукової роботи; Присяжнюк О.І., кандидат с.-г.наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії математичного моделювання та інформаційних технологій; Ермантраут Е.Р., доктор с.-г.наук, професор.

Демонстраційні досліди є завершальним етапом наукових досліджень Інституту та мережі дослідно-селекційних станцій. Вони сприяють швидкому розповсюдженню високоякісного насіння нових сортів зернових і вітчизняних гібридів цукрових буряків, науково-обґрунтованих систем удобрення, інтегрованої системи захисту культур від бур’янів, шкідників і хвороб, загальному підйому культури землеробства.

Демонстраційні досліди мають ряд відмін від наукових пошукових – відсутність повторювань, притаманної науковим дослідженням схеми досліду, не типова для наукового дослідження площа ділянки, менша кількість обліків та спостережень.

З іншого боку демонстраційні досліди охоплюють усі останні досягнення сучасної технології вирощування культури і технічне забезпечення від посіву до збирання і є початковим етапом впровадження нових гібридів та сортів сільськогосподарських культур власної селекції у різних ґрунтово-кліматичних зонах.

А отже, основним завданням даних методичних рекомендацій та журналу демонстраційного досліду є забезпечення проведення досліджень на високому методичному рівні.

Рекомендації призначені для спеціалістів у галузі рослинництва, фахівців науково-дослідних установ, аспірантів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації сільськогосподарського профілю.