МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ У БУРЯКІВНИЦТВІ

Вийшли з друку Методики проведення досліджень у буряківництві / [М.В. Роїк, Н.Г. Гізбуллін, В.М. Сінченко, О.І. Присяжнюк та ін.]; під заг. ред. академіка НААН М. В. Роїка та член-кореспондента НААН Н. Г. Гізбулліна. - К.: ФОП Корзун Д.Ю., 2014. - 374с.
Наведено словник стандартизованих термінів з питань буряківництва, методики проведення вегетаційних, польових, довготривалих стаціонарних виробничих, демонстраційних дослідів, методи обліку та спостережень, визначення хімічного складу рослин, якості насіння цукрових буряків, добрив, агрофізичних показників ґрунту, методи статистичної обробки даних та визначення економічної та енергетичної ефективності виробництва цукрових буряків та інших культур.