Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 95-річчю Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України

11липня 2017 р. відбулась Міжнародна науково-практична конференція «НОВІТНІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА», присвячена 95-річчю Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України.

Захід об’єднав понад 100 учасників з Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, установ Національної академії аграрних наук України, Національної академії наук України та вищих учбових закладів. Серед іноземних учасників активну участь у конференції взяли представники наукових установ та освітніх закладів Білорусі, Росії, Казахстану та Молдови.

Проведення конференції стало чудовою можливістю представлення вагомих та актуальних наукових здобутків, обміну думками щодо перспектив подальшого розвитку аграрної науки, а також об’єднання наукових колективів з метою подальшої співпраці. Коло питань, що висвітлено в доповідях відомих вітчизняних та закордонних вчених, було надзвичайно широким і стосувалося наукових досліджень в агрохімії, ґрунтознавстві, землеробстві, рослинництві та захисті рослин, селекції, насінництві та біотехнології. Особливе місце в обговоренні було відведено питанням розвитку буряківництва та біоенергетики.

Так, з цікавими та змістовними доповідями на пленарному засіданні виступили провідні науковці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, а також гості заходу – О. О. Іващенко, С. В. Чеботар, А.В. Корнієнко, В. Т. Саблук, О.М. Ганженко та інші вчені. Активною була участь і молодих вчених. Вагомі результати наукових досліджень, які були представлені ними в доповідях, ще раз підтвердили, що наразі в Україні є гідна зміна старшому поколінню дослідників.

На завершення конференції директор Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН Микола Володимирович Роїк коротко підбив підсумки заходу, подякував учасникам за активну роботу, за цікаві та змістовні доповіді.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇї

 

 

За матеріалами конференції було видано збірник, в якому опубліковано 182 тези доповідей учасників.

 

                     Фотозвіт >>>>>>

 

 

 

Приєднані файли: 
ДолученняРозмір
prohrama_conf.pdf6.48 МБ
zbirnyk_tez.pdf2.61 МБ