ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ НОРМАТИВИ ВИТРАТ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-СТАТИСТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ВИРОБНИЦТВА РОСЛИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА БІОАДАПТИВНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ (МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ)

Вийшли з друку «Організаційно-економічні нормативи витрат та інформаційно-статистичні матеріали з виробництва рослинницької продукції за біоадаптивними технологіями (методичні рекомендації)». Під науково-практичною редакцією д.с-г. н. В.М. Сінченка та к.е.н. В.І. Пиркіна. – К.: ІБКіЦБ НААН, ТОВ «Нілан-ЛТД». – 2014. – 194 с.

Основою підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва є впровадження сучасних прогресивних технологій та нормативів. Для врахування всього комплексу робіт з вирощування сільськогосподарських культур розробляються технологічні карти з кожної з них. Вони враховують досягнення науки, досвід кращих сільськогосподарських підприємств, 

сучасний стан техніко-технологічного забезпечення сільськогосподарського виробництва та прогнозованих позитивних зрушень в найближчій перспективі. В рекомендаціях приводяться типові технологічні карти з сільськогосподарських культур, методика розрахунків за статтями витрат, а також додатково-інформаційний матеріал для користування при розробці технологічних карт.

Згідно з Методикою в господарствах розробляються організаційно-економічні нормативи витрат з технологічних процесів вирощування сільськогосподарських культур.

Методичні рекомендації розраховані на науковців, аспірантів, студентів вузів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва.