Підписано Меморандум про партнерство та співпрацю в області біоенергетики

Після кількох років перерви ДП «Національний проект «Енергія природи» здійснило переформатування – відбулося перепідпорядкування Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, перегляд статутних документів та основних завдань. Першим кроком нової команди стало укладання 12 липня 2017 року Меморандуму про партнерство та співпрацю в області біоенергетики з Національною Академією аграрних наук України, зокрема з Інститутом біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН.

Метою підписання є спільні прагнення сторін до підвищення рівня енергоефективності національної економіки. Цей шлях давно обрала світова спільнота, і Україна активно залучилась до розвитку і впровадження енергозберігаючих технологій. Меморандум покликаний активізувати інвестиційні та інноваційні процеси й структурні перетворення у сферах енергоефективності й енергозбереження. «Наше партнерство буде спрямоване на пошук шляхів врегулювання проблем, бар’єрів, які виникають під час впровадження, а також реалізації спільних проектів у зазначеному напрямку», - зазначив Анатолій Іванов, в.о. директора «Енергія природи».
Співпраця направлена на розвиток біоенергетичної галузі України шляхом впровадження біоенергетичних технологій задля генерації тепла та електроенергії з біомаси.
Зі своєї сторони директор Інституту Микола Роїк зазначив, що «реалізація сучасних наукових досягнень в біоенергетичному напрямку дозволить отримувати чисту енергію з меншим негативним навантаженням на довкілля і буде сприяти збереженню довкілля для наступних поколінь».
Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків приймає участь в міжнародних дослідженнях, є учасником рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020», тому найновіші досягнення науковців світу будуть першочергово реалізовуватись в енергетичних проектах на базі державних установ і підприємств мережі національної академії аграрних наук України.
Планується розробити та впровадити 9 проектів в сфері біоенергетики по виробництву теплової та електричної енергії. Біоенергетика орієнтована на використання саме місцевих енергетичних ресурсів та можливостей господарств.

Серед завдань, визначених документом, чільне місце займають практичні, такі як спільне розроблення і впровадження у виробництво технологій вирощування та переробки фітоенергетичних культур (міскантусу, світчграсу, цукрового сорго, цукрових та кормових буряків та інші.) для виробництва різних видів біопалива: рідкого (біоетанол, біобутанол), газоподібного (метан, синтезгаз) та твердого (паливні гранули, брикети, щепа), а саме планується будівництво біогазових комплексів в державних установах і на підприємствах мережі НААН України, де є тваринництво; будівництво ТЕС, яка буде працювати на твердому біопаливі.

Також сторони зацікавлені у створенні сприятливого інвестиційного клімату та залученні іноземних і українських компаній, зацікавлених у спільних проектах на території України.  

Довідково
ДП «Національний проект «Енергія природи» на даний час належить до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Діяльність спрямована на реалізацію державної політики у сфері енергоефективності та розвитку відновлюваної енергетики (інвестиційні проекти з виробництва альтернативної та відновлювальної енергії, переробки та утилізації відходів, а також вирощування, переробки та реалізації біоенергетичних культур).