ПРО ЗАСІДАННЯ КООРДИНАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИХ РАД З ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

27-28 листопада 2013 року в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків відбудеться засідання координаційно-методичних рад з виконання ПНД НААН 13 «Цукрові буряки» і ПНД НААН 22 «Біоенергетичні ресурси».

   У порядку денному засідань передбачено:
- заслуховування звітів наукових установ співвиконавців про результати НДР за 2013 р.
- заслуховування заключних звітів за 2011-2013 рр. із завершених наукових розробок з прикладних досліджень.