Прийом до аспірантури

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН  оголошує прийом на конкурсній основі до аспірантури на 2016 рік для здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальностями: 201 Агрономія та 202 Захист і карантин рослин