РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕНЕРГООЩАДНОГО СПОСОБУ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ МІНІМІЗАЦІЇ

Вийшли з друку РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕНЕРГООЩАДНОГО СПОСОБУ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ МІНІМІЗАЦІЇ під ред.: Цвей Я.П., док. с.-г. наук,  Сінченко В.М., док. с.-г. наук,  Київ. 26 с.

Показано систему обробітку грунту у зерно бурякових сівозмінах під зерновими культурами і цукровими буряками з урахуванням диференціації глибини його обробітку, приведені схеми обробітку грунту.
Рекомендовано до друку Вченою Радою Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, протокол №30, від 09.12.2013 р.