РЕКОМЕНДАЦІЇ З СИСТЕМИ ВЕДЕННЯ РІЗНОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІН ЗАЛЕЖНО ВІД ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Вийшли з друку РЕКОМЕНДАЦІЇ З СИСТЕМИ ВЕДЕННЯ РІЗНОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІН ЗАЛЕЖНО ВІД ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ під ред.: Цвей Я.П., док. с.-г. наук,  Сінченко В.М., док. с.-г. наук, Київ:ФОП Корзун Д.Ю., 28 с.

Показано ефективність дотримання науково обґрунтованих сівозмін, що сприяє підвищенню врожаю сільськогосподарських культур залежно від ланок сівозмін і насичення їх просапними та зерновими культурами.
Надані рекомендації щодо розміщення цукрових буряків у сівозміні, озимої пшениці, ярових культур.
Приведені схеми чергування культур у сівозміні.
Рекомендовано до друку Вченою Радою Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, протокол №22, від 30.09.2013 р.