РОКИ ВИПРОБУВАНЬ І ЗВЕРШЕНЬ

До 125-річчя Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції, що входить в систему Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України, була випущена книга "Роки випробувань і звершень". 

У книзі викладено основні етапи розвитку Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції. 
Уладово-Люлинецька дослідно-селекційна станція – одна з найстаріших науково-дослідних установ у нашій країні по селекції цукрових буряків, зернобобових культур та багаторічних трав. За роки існування станції виведено і впроваджено у виробництво більше 100 сортів і гібридів цукрових буряків, 36 сортів гороху, бобів та 5 сортів багаторічних трав.

Цифри говорять самі за себе й не потребують коментарів.
Нині зусилля селекціонерів станції спрямовані в майбутнє - на нові гетерозисні ЧС гібриди, збагачення генофонду наявних вихідних матеріалів, їх удосконалення й насичення новими властивостями, зокрема, стійкістю до хвороб, шкідників та несприятливих факторів середовища.

Дедалі ширше відкривається й новий напрям наукових досліджень з технологій вирощування, збирання і переробки біоенергетичних культур, зокрема, міскантусу, світчграсу, цукрового сорго, суданки, салекса та ін., що забезпечують максимальний вихід дешевого біопалива з одиниці площі.
У наукових лабораторіях Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції працює всього 34 фахівця. Це, як правило, - молоді й перспективні спеціалісти, серед яких кожен шостий - кандидат наук або здобувач титулу наукового працівника.