Розроблено та винесено на громадське обговорення Концепцію Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року

На сайті Міністерства аграрної політики та продовольства оприлюднений проект Концепції Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року для громадського обговорення. Після її доопрацювання та затвердження Кабінетом Міністрів України планується розробити Програму, яку буде винесено на розгляд Кабінету Міністрів України до 30 червня.
За попередніми розрахунками вартість реалізації Програми складе близько 101 млрд. грн., з них за рахунок коштів державного бюджету 71,6 млрд. грн. Обсяги фінансування завдань та заходів Програми є попередніми і будуть уточнюватися на етапах її розробки і узгодження.
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, приватних інвестицій та інших джерел, не заборонених законодавством. Для виконання Програми також залучатиметься міжнародна технічна та фінансова допомога.
Метою Програми є створення організаційно-економічних умов для ефективного соціально спрямованого розвитку аграрного сектору, стабільного забезпечення населення якісною та безпечною вітчизняною сільськогосподарською продукцією та промисловості сільськогосподарською сировиною, виробництво продукції з високою доданою вартістю, нарощування обсягів на світовому ринку сільськогосподарської продукції та продовольства.
Виконання Програми дасть змогу забезпечити зростання валової продукції сільського господарства, обсягів виробництва харчових продуктів. Очікується збільшення виробництва продуктів харчування в країні на 6-8%, а дитячого харчування - на 9%. Планується зростання експорту сільськогосподарської продукції щороку до 3-4%, харчової та переробної промисловості - на 5-7%. Також очікується зростання показників споживання основних продуктів харчування на 3-7%. Реалізація Програми дозволить знизити споживання енергоресурсів до 2020 року на 8-10%.
Програму передбачається виконати протягом 2016-2020 років. Під час першого етапу (2016 рік) передбачається розроблення та прийняття нових і внесення змін до чинних нормативно-правових актів щодо розвитку аграрного сектору економіки. Під час другого етапу (2017-2020 роки) передбачається проведення аналізу виконання заходів першого етапу, їх коригування та подальше виконання заходів Програми.

Більш детально з проектом Концепції можна ознайомитися на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства, презентаційні матеріали знаходяться за посиланням.