Участь науковців ІБКіЦБ у конференції «Гетерозис: досягнення та проблеми»

Інститут  біоенергетичних культур і цукрових буряків на Міжнародній  науковій  конференції  «Гетерозис: досягнення та проблеми» (18-20 березня 2015 р.) .був представлений доповідями М.О.Корнєєвої, Неньки О.В., Неньки М.М. «Прогнозування гетерозису гібридів цукрових буряків на основі оцінок комбінаційної здатності за діалельною та топкросною схемами» та Мацук М.М. «Оцінка триплоїдних гібридів цукрових буряків, створених за участю запилювачів білоцерківської селекції»ю.

Конференція була присвячена 110-річчю від дня народження видатного генетика Ю.П. Мірюти . В її роботі взяли участь провідні генетики і селекціонери рослин, відомі вчені з України, Білорусії, Молдови та інших держав. На пленарних і секційних засіданнях прозвучало багато цікавих доповідей і повідомлень вчених із різних країн та регіонів  із царини генетики і селекції, 58 тез яких було опубліковано у науковому збірнику УНУС (2015). Вийшла друком також книга «Юрій Петрович Мірюта  - видатний генетик вавіловської плеяди вчених» (Умань, ВПЦ «Візаві», 2015.-276 с), яка окреслює життєвий і науковий шлях видатного вченого-генетика. 19 березня 2015 р. на його честь була встановлена пам»ятна дошка. На конференції особливу цікавість викликали доповіді А.Ф. Стельмаха «Чи могло бути порозуміння між положеннями класичної генетики та «мічурінської біології», де прозвучали основні положення сучасної теорії еколого-генетичної організації кількісних ознак, та А.І. Опалка «Проблеми і перспективи використання гетерозисного ефекту у селекції рослин» та  «Менделізм як теоретична база пояснення явища гетерозису»…Такі наукові зібрання через спілкування  у професійному середовищі якнайкраще дозволяють підвищити кваліфікаційний рівень науковців,  наштовхують на нові ідеї, бо, за висловлюванням Ю.П. Мірюти, «нема кращого впровадження у виробництво, як створення нової теорії».