Участь у програмі Європейського Союзу «Горизонт 2020»

 

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків в складі міжнародного консорціуму виграв грант Marginal lands for Growing Industrial Crops на проведення наукових досліджень в рамках програми HORIZON 2020