Участь у програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020»

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків виграв грант на проведення досліджень за проектом «Стале вирощування біомаси на маргінальних землях в Європі» (SEEMLA № гранту 691874) по програмі Горизонт 2020. Грантом передбачено проведення теоретичних досліджень з класифікації та ідентифікації маргінальних земель Європи та вивчення можливості вирощування на цих землях біоенергетичних культур.

Основна мета проекту є створення сприятливих інноваційних стратегій землекористування для сталого виробництва енергії з сировини рослинного походження вирощеної на маргінальних землях із поліпшенням загального стану агроекосистем. Використання маргінальних земель (MagL) може сприяти пом'якшенню зростаючої конкуренції між традиційним сільськогосподарським виробництвом, пов’язаним із вирощуванням харчових продуктів та кормів і виробництвом рослинної біомаси, як сировини для виробництва біопалива.

Цей проект буде зосереджено на трьох головних цілях: (1) сприяння відновленню маргінальних земель для вирощування біоенергетичних рослин за безпосередньої участі господарств сільськогосподарської та лісової галузей, (2) посилення ролі місцевих постачальників малих партій біомаси, (3) заохочення вирощування біоенергетичних рослин на маргінальних землях.

Координатором проекту є FNR - Агентство з поновлюваних ресурсів (Німеччина), IFEU - Інститут енергетики та екологічних досліджень (Німеччина), Бранденбурзький технічний університет (Німеччина), Університет Демокріта Фракії (Греція), Децентралізоване адміністрування Македонії і Фракії (Греція), Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН (Україна), SALIX Energy Ltd. (Україна) і Ліга з охорони навколишнього середовища (Італія).

Результати проекту SEEMLA будуть проходити виробничу перевірку та впроваджені в Лужиці (Німеччина), Східній Македонії та Фракії (Греція), а також Вінницькій, Полтавській, Волинській та Львівській областях (Україна).