УЧАСТЬ У РОБОТІ VІІI ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ТА СПЕЦІАЛІСТІВ «ІСТОРІЯ ОСВІТИ, НАУКИ І ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ»

21 травня 2013 року на базі Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10) відбулася VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні», присвячена 150-річчю з дня народження академіка В.І. Вернадського.

Тематика конференції:
• Історія аграрної науки, освіти і техніки;
• Проблеми історії природознавства в Україні;
• Загальні питання становлення та розвитку вітчизняної науки, освіти і техніки;
• Інформаційно-бібліотечне супроводження науково-освітнього галузевого процесу.
У роботі конференції активну участь взяли науковці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України.