УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ВИРОБНИЦТВА ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ЗА БІОАДАПТИВНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ (РЕКОМЕНДАЦІЇ)

Друкується за рішенням вченої ради Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків УААН та Ради Національної асоціації цукровиків України Укрцукор. Розглядається сутність сучасної біоадаптивної технології виробництва цукрових буряків, її складових елементів з урахуванням біологічних, агротехнічних та економічних особливостей, що дає можливість максимально реалізувати потенціал цієї культури.
Рекомендації розраховані на керівників, спеціалістів бурякосійних підприємств, студентів. У лабораторії апробації та економічної оцінки завершених наукових розробок розроблено і затверджено рішенням вченої ради Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків УААН та Ради Національної асоціації цукровиків України «Укрцукор».
Розглядається сутність сучасної біоадаптивної технології виробництва цукрових буряків, її складових елементів з урахуванням біологічних, агротехнічних та економічних особливостей, що дає можливість максимально реалізувати потенціал цієї культури.
Рекомендації розраховані на керівників, спеціалістів бурякосійних підприємств, студентів.