ЖУРНАЛ "БІОЕНЕРГЕТИКА/BIOENERGY" №1 (9) 2017 РОКУ

                                             ЗМІСТ

Ганженко О. М. Розвиток енергоефективності та відновлюваної енергетики в 2016 році
Hanzhenko O. Development of energy efficiency and renewable energy in 2016

Домбровський О. Г., Савчук С. Д., Гелетуха Г. Г. Альтернативне тепло для наших осель
Dombrowski O.G., Savchuk S.D., Geletukha G.G. Alternative heat  for our homes

Ремігіус Лапінскас Перехід від газу на біомасу в теплопостачанні: історія успіху Литви
Remigijus Lapinskas Switch from gas to biomass in dh: success story of Lithuania

Ягольник О. О., Гументик Я. М. Біоенергетична реформа в окремо взятому інституті
Yaholnyk Î.Î., Humentyk M.Ya. An experience of solid fuel  boiler for heating systems in action

Баликіна В. В. Морфометричні показники листка як елемент вивчення міжвидової спорідненості верб
Balykina V. Leaf morphometric parameters as a part of the examination of interspecies relationship of willows

Номінантів «Золотого міскантуса» визначено
Nominees first stage of the “Golden miscanthus”

Фучило Я. Д., Мельничук Г. А. Ріст і продуктивність енергетичних плантацій верби (Salix L.) в центральному Лісостепу України
Fuchylo Ya.D., Melnychuk H.A. Productivity growth and energy willow plantations (SALIX L.) in central vyluhuvanyh black soils of forest-steppe Ukraine

Бойко І. І., Марчук О. О., Ганженко О. М., Гончарук Г. С. Залежність якості біомаси енергетичної верби від віку плантації та строків збирання врожаю
Boiko I.I., Marchuk O.O., Hanzhenko O.O., Goncharuk G.S. Quality of energy willow biomass as affected by age of plantati on and timing of harvesting

Гументик М. Я. Вплив способу садіння міскантусу гігантського на продуктивність ризом в умовах Лісостепу України
Humentyk M.Ya. Effect of planting method on productivity of miscanthus rizomes under the conditions of Forest-Steppe of Ukraine

Іващенко О. О., Макух Я. П., Ременюк С. О. Екологічні системи захисту від бур’янів посадок верби енергетичної першого року вегетації
Ivashchenko O.O., Makukh Ya.P., Remeniuk S.O. Ecological protective systems for 1st year energy willow plantations

Ягольник О. Г. Нове наукове видання – «ключ» у світ аграрної науки
Yaholnyk Î. G. New scientific publications - “keys” in the world agricultural science