ЖУРНАЛ "БІОЕНЕРГЕТИКА/BIOENERGY" №1(5) 2015 РОКУ

                                   ЗМІСТ
Тверді види палива

РОЇК М. В., ГАНЖЕНКО О.М., ТИМОЩУК В.Л.
КОНЦЕПЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТВЕРДОГО БІОПАЛИВА З БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ РОСЛИН В УКРАЇНІ

M. Royik, A. Hanzhenko, V. Tymoshchuk
Concept of solid biofuels production from bioenergy plants in Ukraine

Відновлювані джерела енергії
ЯГОЛЬНИК О.О.
УДАР ПО «ЗЕЛЕНИХ» ТАРИФАХ – ЦЕ УДАР ПО БІОЕНЕРГЕТИЧНІЙ ГАЛУЗІ
O.Yagolnik
Blow to the "green" tariff - a blow to bioenergy industry

Університети енергоефективності
ПАНАСЮК Б.Я.
КОНСОРЦІУМ – ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНИХ ФАХІВЦІВ
B.Panasiuc
Consortium - training program for competitive specialists

Міжнародний досвід
КУЦИЙ Д.В., КІВА О.С., МАТІЮК Л.М.
«ЗЕЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА» НІМЕЧЧИНИ – ПРИКЛАД ДЛЯ УКРАЇНИ
D. Kutsyi, O. Kiva, L. Matiiuk
German "Green energy" as an example to Ukraine

Відновлювані джерела енергії
ГЕЛЕТУХА Г.Г., ЖЕЛЄЗНА Т.А.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІОЕНЕРГЕТИКИ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ЗАМІЩЕННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ В УКРАЇНІ
G. Geletukha G., T. Zheliezna
Prospects of bioenergy as a tool for replacement of natural gas in Ukraine

Енергетичні культури
POЇK M.B., БAЛИKIHA B.B., БAPБAH O.Б.
СУЧАСНИЙ СТАН РЕЄСТРАЦІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ SALIX L. B УKPAЇHI TA CBITI
M. Royik, V. Balykina, O. Barban
Current state of registration Salix L. representatives in Ukraine and in the world

Уроки біоенергетики
ОЛЕКСАНДРОВ О.О.
«ЗЕЛЕНА» ЕНЕРГЕТИКА – ЦЕ ІСТОРИЧНИЙ ШАНС ДЛЯ УКРАЇНИ
O.Oleksandrov
"Green" energy is historic chance for Ukraine

Конкурс «Золотий міскантус»
БІОЕНЕРГЕТИЧНИЙ «ОСКАР» УКРАЇНИ
Bioenergy "Oscar" of Ukraine

Захист рослин
СТЕФАНОВСЬКА Т.Р., ПІДЛІСНЮК В.В., ТОМАШКІН Я.Н.
ВИРОЩУВАННЯ БІОПАЛИВНОЇ РОСЛИНИ ДРУГОЇ РЕНЕРАЦІЇ МІСКАНТУСУ ГІГАНТСЬКОГО НА ГРУНТАХ, ЗАБРУДНЕНИХ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ
T. Stefanovskyi, V. Pidlisniuk, Y. Tomashkin
Growing second generation biofuel plant miscanthus giganteus on soils contaminated with heavy metals

Резерви твердого біопалива
ШЕВЧУК Р.В., ГУК Б.В., ШЕВЧУК Г.М., ЮВЧИК Н.О.
ЕНЕРГЕТИЧНА І ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ СИЛЬФІЇ ПРОНИЗАНОЛИСТОЇ
R. Shevchuk, B. Huk, G. Shevchuk, N. Yuvchyk
Energy and economic efficiency of Silphium perfoliatum growing for solid biofuels

Фітоенергетичні культури
ГУМЕНТИК М.Я.
АТЛАС ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР
M. Humentyk
Atlas of high-performance energy crops