Журналу «Цукрові буряки» - 20

Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Цукрові буряки» видається з 1997 року. Засновник та видавець - Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України. І ось уже 20 років він регулярно зустрічається з читачем.

Тематична спрямованість журналу «Цукрові буряки» це комплексне висвітлення результатів наукових досліджень, пов’язаних із вирощуванням і переробленням цукрових буряків, розвитком буряківництва і цукроваріння в Україні. В журналі друкуються провідні наукові фахівці з селекції і генетики, інтродукції сільськогосподарських культур, насінництва, економіки, технологій та інших розділів науки; висвітлюються сучасні світові та вітчизняні досягнення в галузі буряківництва. Часто на сторінках журналу представлена інформація виробничників.

Журнал «Цукрові буряки» - єдине в Україні фахове видання для буряківників, яке ще в 1998 році включене до Переліку професійних наукових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (галузь«сільськогосподарські науки») на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук) (у грудні 2016 року МОН України пролонгував реєстрацію на наступний період – до 2021 року).