Лабораторія біотехнологічних досліджень в культурі in vitro та природних цукрозамінників

Ел. пошта: 

Гонтаренко Світлана Миколаївна, завідувач лабораторії, к.с-г.н., пр.н.с., ст.н.с.

 

В лабораторію входить сектор природних цукрозамінників

Наукові співробітники:
Герасименко Ганна Миколаївна, м.н.с.
Коцар Марія Олександрівна, м.н.с.
Щербіна Ірина Вікторівна, лаборант

Основні напрямки наукових досліджень та проблеми:

 • створення нових вихідних матеріалів цукрових буряків з ознаками апоміксису;
 • отримання гомозиготних ліній цукрових буряків методами гаплоіндукції і поліплоїдизування з ознаками стійкості до гербіцидів;
 • розробка методів оцінки та добору холодостійких форм цукрових буряків;
 • створення поліплоїдних форм міскантусу і проса лозоподібного;
 • удосконалення методів клонального розмноження біоенергетичних культур;
 • розробка методів депонування біоенергетичних культур і цукрових буряків у культурі in vitro;
 • цитологічні дослідження колекційних зразків біоенергетичних культур і цукрових буряків.

Розроблені методичні рекомендації:

 1. Роїк М.В., Бех Н.С., Недяк Т.М., Войтовська В.І., Редько В.І., Присяжнюк О.І. Методичні рекомендації зі створення, стабілізації і розмноження тетраплоїдних форм цукрових буряків з використанням методів біотехнології. – Київ, 2012.
 2. Роїк М.В., Бех Н.С., Недяк Т.М., Войтовська В.І., Редько В.І., Присяжнюк О.І. Методичні рекомендації зі створення, добору і розмноження гомозиготних ліній цукрових буряків. – Київ, 2012.
 3. Роїк М.В., Бех Н.С., Недяк Т.М., Войтовська В.І., Білоус Н.В., Присяжнюк О.І. Отримання суспензії клітин цукрових буряків у культурі in vitro. – Київ, 2012.
 4. Роїк М.В., Бех Н.С., Недяк Т.М., Войтовська В.І., Курило В.Л., Присяжнюк О.І. Клональне мікророзмноження міскантусу. – Київ, 2012.
 5. Методичні рекомендації «Спосіб оцінки цукрових буряків до низьких позитивних температур з використанням культури in vitro» / Бех Н.С., Бойко І.І., Коцар М.О., Присяжнюк О.І. // Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, 2015. – 19 с.
 6. Методичні рекомендації «Біотехнологічні методи створення генотипів цукрових буряків з апоміктичним способом розмноження» / Роїк М.В., Бех Н.С., Коцар М.О., Недяк Т.М., Присяжнюк О.І. // Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, 2015. – 20 с.
 7. Методичні рекомендації «Cтворення поліплоїдних форм міскантусу і проса прутоподібного в культурі in vitro» / Роїк М.В., Бех Н.С., Коцар М.О. // Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, 2015. – 18 с.
 8. Методичні рекомендації «Оцінка та отримання нових форм міскантусу толерантних до абіотичних стресових факторів в умовах in vitro» / Роїк М.В., Бех Н.С., Коцар М.О. // Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, 2015. – 16 с.
 9. Методичні рекомендації «Біотехнологічні методи створення гомозиготних ліній сорго цукрового» / Бех Н.С., Коцар М.О., Присяжнюк О.І. // Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, 2015. – 18 с.

Отримані патенти на наукові розробки:

 1. №42506 Спосіб розмноження рослин селекційного матеріалу цукрових буряків та кормових буряків в культурі in vitro. Зареєстровано 10.07.2009.
 2. №43991 Спосіб прискореного відтворення рослин гібридів буряків. Зареєстровано 10.09.2009.
 3. №55904 Спосіб отримання гаплоїдів ріпаку із незапліднених насіннєвих зачатків у культурі in vitro. Зареєстровано 27.12.2010.
 4. №59210 Спосіб визначення плоїдності селери і салату, вирощених у культурі in vitro, за кількістю хромосом. Зареєстровано 10.05.2011.
 5. №68387 Спосіб клонального мікророзмноження Miscanthus giganteus. Зареєстровано 26.03.2012.
 6. №76085 Спосіб клонального мікророзмноження світчграсу (Panicum virgatum L.). Зареєстровано 25.12.2012.
 7. №76086 Спосіб отримання подвоєних гаплоїдів у культурі in vitro цукрових буряків. Зареєстровано 25.12.2012.
 8. №76087 Спосіб вирощування міскантусу. Зареєстровано 25.12.2012.
 9. №76088 Спосіб клонального мікророзмноження міскантусу. Зареєстровано 25.12.2012.