Лабораторія насіннєзнавства та насінництва буряків і біоенергетичних культур

Телефон: 

 

Завідувач лабораторією
Доронін Володимир Аркадійович, д.с.-г.н., професор

 

Сектор насінництва та насіннєзнавства цукрових та кормових буряків

Кравченко Юлія Анатолівна

зав. сект.

к.с.-г.н.

с.н.с.

(044) 2753355

 

Доронін Володимир Володимирович

м.н.с.

 

 

(044) 2753355

Сектор насіннєзнавства, насінництва та розсадництва біоенергетичних культур

Сторожик Лариса Іванівна

зав. сект.

к. с.-г.н.

с.н.с.

(044) 2755044

Балан Василь Миколайович

гол. н. с.

д.с.-г.н.

професор

(044) 2755200

Вінокурова Світлана Олександрівна

лаборант

 

 

(044) 2755200

Характеристика наукових досліджень

- Розробка теоретичних основ формування високоякісного насіння цук­рових буряків залежно від умов його вирощування та способу, який забез­печував би одержання посівного матеріалу з доброякісністю не менше 98%.
- Вивчення фізико-механічних та біологічних властивостей насіння цук­рових буряків, світчграсу та цикорію коренеплідного в процесі його проростання і на підставі них розробити методи спрямованої регуляції та прискорення процесів проростання.
- Удосконалення елементів технології основної та тонкої очистки насіння цукрових буряків, світчграсу і цикорію коренеплідного та прийомів підвищення фізико-механічних і біологічних показників його якості.
- На основі комплексного вивчення факторів, які сприятимуть прискореному проростанню насіння при низьких температурах буде розроблено спосіб підготовки дражованого, капсульованого та інкрустованого насіння цукрових буряків зі схожістю 95% і вище та високою його надійністю, що забезпечить високу  польову схожість та прискорений розвиток молодих рослин, а це сприятиме одержання рівномірних і дружніх сходів у польових умовах.
- Розробка нових та удосконалення існуючих методик визначення посівних якостей насіння цукрових, кормових буряків і світчграсу.
      

 Наукова продукція (наукові публікації), послуги, що надаються

Надання рекомендацій насінницьким господарствам з впровадження інтенсивних технологій вирощування насіння цукрових буряків безвисадковим і висадковим способами та післязбиральної його очистки, рекомендацій насіннєвим заводам з передпосівної підготовки насіння до сівби. Проведення консультацій з визначення пісних якостей насіння.

1. Доронін В.А. Біологічні особливості формування гібридного насіння цукрових буряків та способи підвищення його врожайності і якості (монографія). – К., Поліпром. – 2009. – 299 с.
2. Балан В.М., Тарабрін О.Є., Семенов А.В. Біологічні та агротехнічні основи сучасної технології вирощування безвисадкових насінників цукрових буряків. - Сімферополь., Таврія. - 2009. - 240 с.
3. Доронін В.А., Кравченко Ю.А. Питома маса як важливий фізичний показник якості насіння цукрових буряків // Вісник аграрної науки. – 2010. - № 6. – С. 22 – 24.
4. Балан В.М., Доронін В.А., Орлов С.Д., Оголенко І.С., Сторожик Л.І., Гарбуз А.І., Бусол М.В., Гапоненко Г.Д., Зорін І.М. Технологія вирощування насіння кормових буряків безвисадковим способом (методичні рекомендації). - К., ІБКІЦБ НААНУ. - 2010. - 30 с.
5. Доронін В.А., Ковальчук А.О. Вплив гербіцидів на процеси клітинного поділу і якість насіння цукрових буряків// Вісник аграрної науки. – 2011. - № 9. – С. 19 – 21.
6. Балан В.М., Оголенко І.С., Гарбуз А.І., Хаджіматов В.А. Особливості вирощування насіння кормових буряків безвисадковим способом // Цукрові буряки. - 2011. - №1. - С.8-10.
7. Доронін В.А., Бусол М.В., Кравченко Ю.А., Карпук Л.М. Якість насіння цукрових буряків залежно від умов його зберігання //Цукрові буряки. - 2012. - № 1. - С. 16-17.
8. Доронін В.А., Кравченко Ю.А., Бусол М.В., Доронін В.В. Якість насіння світчграсу залежно від способів його сортування. //ЗНП. – К. : ІБКіЦБ. – 2013. – вип. 19. – С. 28-32.
9. Доронін В.А., Кравченко Ю.А., Бусол М.В., Доронін В.В., Поліщук В.В. Екологічно-безпечний спосіб захисту сходів цукрових буряків //Цукрові буряки. – 2013. - №2. – С. 15-17.