Лабораторія селекції однонасінних цукрових буряків

 

Білоцерківське дослідно-селекційне відділення

Рибак В.О. - зав. лабораторії

В склад лабораторії входить сектор селекції тетраплоїдних ліній цукрових буряків