Лабораторія селекції, насінництва зернових, круп’яних культур та багаторічних трав у зоні Східного Лісостепу України

 

Веселоподільське ДСВ

Мошенко Микола Миколайович, завідувач лабораторією, кандидат с.-г. наук, с. н. с.
Шудря Петро Петрович, старший науковий співробітник
Філатова Наталія Федорівна, старший науковий співробітник
Клевчук Аліна Володимирівна, молодший науковий співробітник
Левченко Лілія Петрівна, молодший науковий співробітник