Лабораторія трансферу інновацій

Телефон: 
Ел. пошта: 

 

Завідувач лабораторії
Тимошенко Сергій Михайлович, к.с.н.,
тел. 275-52-11, моб. (067) 6795620
 

 

Співробітники лабораторії (тел. 275-53-44)

Гапоненко Геннадій Димитрович, старший науковий співробітник, (050) 3851022
Сташенко Петро Павлович, головний фахівець, (068) 4309441
Федишин Михайло Михайлович, головний фахівець, (050) 4430416
Саганов Микола Іванович, головний фахівець, (098) 4767528
Подолін Ігор Вячеславович, провідний фахівець, (067) 9595977
Сухоручкін Іван Іванович, головний фахівець, (098) 4305915

Основні напрями наукової та науково-практичної діяльності лабораторії трансферу інновацій – отримання і захист прав на об`єкти інтелектуальної власності, створені в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків (ІБКіЦБ), впровадження отриманих об`єктів інтелектуальної власності в державних дослідних господарствах мережі НААН інших агропромислових формуваннях.

Лабораторія трансферу інновацій проводить роботи з впровадження завершених наукових розробок Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків з питань вирощування базового насіння цукрових буряків, насіння зернових і зернобобових культур вищих репродукцій, технологій вирощування основних в т.ч. біоенергетичних сільськогосподарських культур.

Лабораторія трансферу інновацій також координує свою діяльність з відповідними підрозділами Національної академії аграрних наук України, відділами та лабораторіями, дослідними господарствами та дослідно-селекційними станціями Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків.

Лабораторія трансферу інновацій уповноважена та має право отримувати наукову, статистичну та іншу інформацію від дослідних станцій і дослідних господарств мережі Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків з метою підготовки програм та виконання своїх функцій, укладає договори на освоєння наукових розробок у базових формуваннях.

Деякі з найважливіших публікацій співробітників лабораторії:

1. Інтенсивна технологія виробництва цукрових буряків (рекомендації). Київ. – 2006.
2. Рекомендації з визначення собівартості цукрових буряків. Київ. – 2009.
3. Технологія вирощування насіння цукрових буряків пересадочним методом (методичні рекомендації). Київ. – 2010.
4. Високоефективна технологія виробництва цукрових буряків (книга). К. ІЦБ НААН України, Глобус Прес, – 2010. с.166.
5. Технологія вирощування насіння кормових буряків безвисадковим способом (методичні рекомендації). Київ. – 2010.
6. Патент на корисну модель №59211 «Спосіб вирощування насіння цукрових буряків». Зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.05.2011.
7. Тимошенко С.М. Штирійський проект в Україні // Журнал «Пропозиція» №3, 2011.
8. Тимошенко С.М. Проблеми використання пестицидів в ПрАТ ПЗ «Агрорегіон», 9. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми реєстрації та використання пестицидів в Україні», НУБІП України, 25.10. 2012.
10. Кінах В.А., Гапоненко Г.Д., Сташенко П.П., Саганов М.І. Науково-виробнича база інституту (люди, події, факти) // Збірник наукових праць. Випуск 13. – Київ. – 2012.  с. 31.
11. Управління технологічними процесами виробництва цукрових буряків за біоадаптивною технологією (рекомендації). Вінниця. – 2013.
12. Визначення економічної ефективності технологій, нової техніки,винаходів та завершених наукових розробок в рослинництві (методичні рекомендації). Київ. – 2013.
13. Пиркін В.І., Іваніна В.В., Макух Я.П., Гапоненко Г.Д., Гореленко В.І., Гізбулліна Л.Н., Москаленко В.П. Вимоги біоадаптивної технології виробництва цукрових буряків до основного обробітку грунту. //Цукрові буряки, №4,2013.-С.5-10

Господарства мережі Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків пропонують високопродуктивне насіння ярих сільськогосподарських культур:
Прайс на насіння ярих зернових, зернобобових, круп"яних, технічних, кормових культур та трав 

Ціни та умови реалізації насіння договорні.

Просимо телефонувати по вказаним номерам напряму в господарства або в Інститут  044-275-53-44, та писати на електронну адресу vyrobn.isb@ukr.net