Науково-технічна бібліотека

Телефон: 

Завідуюча бібліотекою
Полосенко Галина Сидорівна

Співробітники:
Любко Галина Станіславівна – фахівець

Завдання:

- проведення та інформування про нові досягнення аграрної науки та передового досвіду в галузі сільського господарства;
- бібліотечно-бібліографічне обслуговування наукових співробітників, спеціалістів – аграріїв, аспірантів, докторантів і здобувачів наукових ступенів;
- формування довідково-інформаційного фонду бібліотеки;
- організація і ведення каталогів і картотек бібліотек;
- організація виставок в інституті нових надходжень наукової літератури.
               

У фонді науково-технічної бібліотеки зберігаються найбагатші зібрання вітчизняної та зарубіжної літератури про буряківництво та сільське господарство і становить 87095 примірників, із них раритетного «УФ»  13927 прим.

Діяльність науково-технічної бібліотеки Інституту бiоенергетичних культур i цукрових буряків НААНУ