Сектор біоконверсії та фітопатогенних мікроорганізмів

Телефон: 
Ел. пошта: 

Завідуюча сектором
Васільєва Наталія Олександрівна
 

Наукові співробітники лабораторії:

Білоус Наталія Василівна, науковий співробітник
Свідельська Надія Миколаївна, науковий співробітник
Яковець Галина Володимирівна, молодший науковий співробітник (Ялтушківська ДСС)

Напрями наукової діяльності підрозділу:

  • Створити вихідні форми цукрових та кормових буряків, стійкі до ризоманії
  • Розробити наукові основи моніторингу та методи підвищення стійкості цукрових буряків до ризоманії, гнилей коренеплодів і церкоспорозу
  • Дослідити механізми біодеградації целюлозовмісної сировини з вторинних ресурсів і відходів сільського господарства
  • Удосконалити систему захисту цукрових буряків від вірусних і грибних хвороб,спрямовану на покращення фітосанітарної ситуації в агроекосистемі бурякового поля

Публікації співробітників підрозділу:

1. Проблема ризоманії цукрових буряків в Україні / Вісник аграрної науки. – 2001. - №10
2. Ризоманія цукрових буряків та прогнозування поширення її в Україні / Цукрові буряки. - 2003. - №1
3. Новий метод створення інфекційного фону гриба Cercospora beticola Sacc. та оцінка стійкості селекційних матеріалів цукрових буряків до церкоспорозу. Методичні рекомендації         / Київ, ІЦБ УААН, 2004
4. Хвороби коренеплодів цукрових буряків: коренеїд сходів, гнилі коренеплодів у період вегетації, ризоманія, непаразитні хвороби / Київ:“ПоліграфКонсалтинг”, 2004.
5. Методичні рекомендації для діагностики вірусу некротичного пожовтіння жилок буряків / Київ: ”Колобіг”, 2005.
6. Ризоманія цукрових буряків та методи створення стійких селекційних матеріалів (оглядова стаття) / Вісник українського товариство генетиків та селекціонерів. – 2006. – Т.4, №2. – С.271-282
7. Ризики вирощування ріпаку і кукурудзи у бурякових сівозмінах / Пропозиція. – 2007. - № 11.- С.86-92
8. Soil-borne viruses detected in sugar beet in Luthuania and Ukraine / Матеріали VI міжнародної конференції «Біоресурси та віруси». – Киев: ВПЦ «Київський університет». – 2010. – С.110-111.
9. ДСТУ 5083:2008 Буряки. Методи виявлення ризоманії / Київ: Держспоживстандарт України. – 2010. – 14 с.
10.  ДСТУ 5084:2008 Методи обстеження та відбирання проб для виявлення ризоманії буряків / Київ: Держспоживстандарт України. – 2010. – 6 с.
11.  Ефективність беккросів в селекції цукрових буряків на стійкість до ризоманії / Цукрові буряки. – 2012. - № 2-3, (86-87) – С.30-31
12.  Пошук мікроорганізмів для біодеградації целюлозовмісної сировини з вторинних ресурсів і відходів сільського господарства / Збірник наукових праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, випуск 19. – 2013. – С. 90-92.

Послуги,що може надавати підрозділ

1.Оцінка стійкості коренеплодів цукрових буряків до кагатної гнилі (здатність до довготривалого зберігання)
2.Визначення бактерій - збудників хвороб рослин
3.Визначення вірусів ризоманії, жовтяниці, мозаїки цукрових буряків
4.Визначення вірусів - збудників хвороб рослин (більш ніж 30 видів)

Послуги надаються на договірній основі