Сектор досліджень технологій вирощування однорічних біоенергетичних культур

Телефон: 
Ел. пошта: 

 

 

Завідувач сектором:
Бобровний Євген Вікторович – канд. техн. наук

 

Наукові співробітники:

Герасименко Людмила Анатоліївна – с.н.с., к.с.-г.н.
Цвігун Галина Василівна – н.с.
Гументик О.В.

 

   

   Гументик Ольга Володимирівна – фахівець

 

 

 

Напрямки наукової діяльності: дослідження технологій вирощування однорічних біоенергетичних культур.

16.00.02.01.Ф «Розробити методичні основи та здійснити порівняльну оцінку енергетичного потенціалу різних генотипів цукрового сорго та елементів технології їх вирощування як сировини для виробництва біопалива в різних ґрунтово-кліматичних зонах України» (РК 0116U002197)
16.00.02.03.Ф
«Розробити методичні основи та здійснити порівняльну оцінку енергетичного потенціалу зернового сорго як сировини для виробництва біопалива» (РК 0116U002198)
16.00.02.11 П
«Здійснити порівняльну оцінку енергетичного потенціалу сучасних гібридів буряків цукрових як сировини для виробництва біопалива в зоні Лісостепу України» (РК 0116U002201)

 

Основні публікації:  
1. Бобровний Є.В. Робінія псевдоакація (Robinia pseudoacacia L.) – перспективна біоенергетична культура // Бобровний Є.В., Ганженко О.М., Фучило Я.Д. Матеріали конференції. Новітні агротехнології: теорія та практика. Міжнар.наук.-практ. конф. присвячена 95-річчю ІБКІЦБ. – Київ, 2017. – С. 72-73.
2. Бобровний Є.В. Енергетично незалежні села Німеччини – приклад для України // Біоенергетика. Том 2, № 8. ІБКІЦБ НААН Київ, 2016. – С. 21-22.
3. Герасименко Л.А. Доцільність вирощування зернового та цукрового сорго// Матеріали конференції. Новітні агротехнології: теорія та практика. Міжнар.наук.-практ. конф. присвячена 95-річчю ІБКІЦБ. – Київ, 2017. – С. 74-75.
4. Герасименко Л.А. Вплив густоти стояння рослин на фотосинтетичну продуктивність агрофітоценозів сорго цукрового// Наукові доповіді НУБІП України: [електронний ресурс]. Режим доступу: http:journals.edu.ua/index.php.Dopovidi/issue/view/348. НУБІП № 3 (67) Київ, 2017. – С. 4-8.
5. Цвігун Г.В. Агрономічні аспекти вирощування міскантусу гігантського (Miscantus x Giganteus) як сировини для виробництва твердого біопалива на забруднених грунтах // Стефановська Т.Р., Цвігун Г.В. Журнал Біологічні студії. – Київ, 2017. Том 1, № 3-4. – С. 99-100.
6. Цвігун Г.В. Технологія вирощування міскантусу гігантського, як сировини для виробництва твердого біопалива // Гументик М.Я. Цвігун Г.В. Матеріали конференції. Новітні агротехнології: теорія та практика. Міжнар.наук.-практ. конф. присвячена 95-річчю ІБКІЦБ. – Київ, 2017. – С. 81-82.

Послуги що надаються:

 • Вирощуємо по договору однорічні біоенергетичні культури (сорго, цукрові буряки та ін.) на біосировину;
 • надання науково-практичних консультацій що до вирощування однорічних біоенергетичних культур;
 • проведення науково-практичних семінарів і лекцій з питань технологій вирощування однорічних біоенергетичних культур;
 • добір сортів для вирощування однорічних біоенергетичних культур;
 • випробування ефективності нових пестецидів та гербецидів для вирощування однорічних біоенергетичних культур;
 • обстеження насаджень однорічних біоенергетичних культур з метою виявлення причини загибелі або пригніченого стану рослин пов'язаними з: низькими температурами, посухою,перезволоженням,умовами ґрунтового живлення;
 • виконуємо агрохімічний аналіз грунту та розробка на його основі рекомендацій по доведенню вмісту основних макроелементів до оптимального рівня при вирощування однорічних біоенергетичних культур;
 • підбір комплексу машин для механізації технологічних операцій при вирощуванні однорічних біоенергетичних культур;
 • оцінка якості сировини та насіння для вирощування однорічних біоенергетичних культур за фізичними, органолептичними та біохімічними показниками;
 • надання інформаціїно-консультативних послуг в галузі зберігання та переробки однорічних біоенергетичних культур;
 • послуги з розробки бізнес-планів вирощування однорічних біоенергетичних культур;
 • економічне та енергетичне обгрунтування вирощування однорічних біоенергетичних культур.