Сектор планування та координування ПНД

Телефон: 

Зав. сектором
Яцева О.А.

Співробітники сектору:

Юсупова Ольга Яківна – фахівець
Кульчицька Ольга Іванівна – фахівець

 Завдання сектору:

• Участь в організаційних заходах з питань планування фундаментальних і прикладних наукових досліджень, відбору і затвердження завдань другого рівня ПНД НААН, їх реєстрації та обліку (в УкрІНТЕІ), поточного контролю за виконанням, оцінювання отриманих результатів і приймання завершених наукових досліджень.
• Ведення договорів з установами-співвиконавцями на виконання науково-дослідних робіт (НДР) та реєстрація актів завершення НДР згідно з цими договорами.
• Збір, аналіз та узагальнення інформації за окремими напрямами досліджень, що виконуються науковими підрозділами Інституту за договірними тематиками зі сторонніми організаціями.
• Участь у наданні організаційної і методичної допомоги у проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, інших заходів Інституту.