Сектор природних цукрозамінників

Телефон: 

 

Завідувач лабораторією:
Стефанюк Володимир Йосипович, к.с.-г. н., с.н.с.
моб. 0677151609
E-mail: uuuuuuu@ukr.net
 
Співробітники лабораторії:

Завгородня С.В., старший науковий співробітник
Єндружієвська Л.П., фахівець
Нагорна Н.В., фахівець