Відділ гербології

Телефон: 
Ел. пошта: 

 

Завідувач лабораторії:
Макух Ярослав Петрович, кандидат с.-г. наук, ст.н.с.

 

 

Ременюк Світлана Олександрівна, к.с.-г. н.
275-34-11, 275-33-55
Семенко Петро Миколайович, м.н.с.
275-34-11, 275-33-55
Гирявенко Євген Володимирович, м.н.с.
275-33-55

В склад відділу входить лабораторія інтегрованного захисту сільськогосподарських та біоенергетичних культур від бур"янів

Характеристика наукових досліджень 
 

Вивчення впливу різних факторів на видовий склад та різноманітність бур’янів, специфіка процесів забур’янення сільськогосподарських культур, особливості процесів взаємодії агрофітоценозів у динаміці протягом вегетації. Зокрема: вивчення потенційних запасів насіння бур’янів в ґрунті, особливості процесу забур’янення і різноманіття видів бур’янів в посівах с.-г. культур; особливості взаємодії компонентів агрофітоценозів у динаміці протягом вегетації; визначення ефективності дії та розробка способів і технології застосування гербіцидів; розробка методів оптимізації гербіцидного навантаження в сівозміні при контролюванні бур’янів з урахуванням видового складу та фаз їх розвитку; оптимізація систем захисту посівів с.-г. культур сівозміни від багаторічних видів бур’янів. 
 
Найважливіші публікації співробітників підрозділу
 

1. Макух Я.П. Контролювання рослин ваточника сірійського / Я.П. Макух, С.О. Хом'юк, П.М. Семенко // Карантин і захист рослин. – 2012. №5. – С. 19-20
2. Захист посівів проса лозоподібного від бур'янів  / І. В. Шам, Я. П. Макух, О. О. Іващенко, С. О. Ременюк // Збірник наукових праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, випуск 17. – 2013. – С. 278-280.
3. Контролювання забур’яненості посівів сорго цукрового/ Я. П. Макух, О. О. Іващенко, І. В. Шам, С. О. Ременюк // Збірник наукових праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, випуск 18. – 2013. – С. 93-95.
4. Вимоги біоадаптивної технології виробництва цукрових буряків до основного обробітку ґрунту / Сінченко В. М., Цвей Я. П., Пиркін В. І., Іваніна В. В., Макух Я. П., Гапоненко Г. Д., Гореленко В. І., Гізбулліна Л. Н., Москаленко В.П. // Цукрові буряки. – 2013. №4. – С. 5-9
5. Пат. 75502 Спосіб біоадаптивної технології вирощування цукрових буряків / М. В. Роїк, В. Л. Курило, В.І. Пиркін, Я. П. Цвей, В. Т. Саблук, В. В. Іваніна, В. М. Сінченко ;власник Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків. – u 2012 0,387; подано заяку 21.03.2012; опубл. 10.12.12, Бюл. №23
6. Ременюк C. О.  Ваточник сирійський в посівах буряків цукрових та пшениці озимої / C. О. Ременюк // Пропозиція нова. – 2013. №6. – С. 100-102
7. Ременюк C. О. Контролювання ваточника сирійського в посівах сільськогосподарських культур / С. О. Ременюк // Збірник наукових праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, випуск 19. – 2013. – С. 101-103.

Послуги, що надаються. Надання консультацій по оцінці характеру забур’янення посівів та їх надійного захисту від комплексу бур’янів в сівозмінах, які включають систему агротехнічних засобів та раціональне застосування гербіцидів і їх композицій.