Відділ селекції цукрових буряків

Завідувач відділу 
Кулік Олександр Георгійович 

Старший науковий співробітник
Корнєєва Мирослава Олександрівна, кандидат біологічних наук, доктор філософії в області генетики, 

Структура відділу:

- сектор селекції компонентів гібридів цукрових буряків
- лабораторія селекції стерильних форм цукрових буряків
- лабораторія гетерозисної селекції
- лабораторія адаптивної селекції цукрових буряків
- лабораторія селекції рекомбінантних форм цукрових буряків