Методичні рекомендації «ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЯКОСТІ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИМИ МЕТОДАМИ»

Методичні рекомендації «ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЯКОСТІ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИМИ МЕТОДАМИ»
(авторський колектив: М.О.Корнєєва, Я.А.Мельник, М.Б.Мацук, М.М.Ненька, Ненька О.В., О.І.Присяжнюк, Л.В.Фалатюк)- К.:ТОВ»Поліграф-Консалтинг»,2013.-24 с.

У відділі селекції цукрових буряків розроблено і затверджено Вченою радою Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків (протокол № 9 від 22 квітня 2013 р.) методичні рекомендації з селекційно-генетичного покращання технологічної якості коренеплодів цукрових буряків.
У розробленій Методиці дається короткий аналіз літературних джерел, які описують методичні підходи до застосування різних видів доборів, що традиційно використовуються для підвищення виходу цукру, а також розглядаються фактори впливу на фенотипове вираження цієї ознаки у селекційних матеріалів, наводяться приклади сучасних гібридів, які за збором і виходом цукру на 7-12 % перевищують груповий стандарт.
У Методиці охарактеризовано вимоги, які повинні ставитися до вибору вихідного матеріалу, дається розроблена і експериментально підтверджена авторами схема рекурентного та індивідуально-родинного доборів. Детально розглядаються схеми тестерних схрещувань (полікрос, топкрос, сітпрос, однобічні циклічні та діалельні схрещування для оцінки селекційних матеріалів за комбінаційною здатністю, наведено матриці схрещувань, описано переваги і недоліки кожного із методів і їх найбільш раціональне використання у селекційному процесі. Автори наводять розрахунок технологічної якості буряків за їх цукристістю і вмістом у них кондуктометричної золи. У випадку застосування найбільш ефективного методу – рекурентного добору дано описання методів збереження генотипу у чистоті. 
За результатами експериментальної роботи автори наводять приклад ефективності селекції синтетиків за цукристістю порівняно із вихідною популяцією.

Рекомендації розраховані на спеціалістів дослідно-селекційних станцій, науковців, студентів сільськогосподарських ВНЗ, аспірантів та здобувачів наукового ступеня.
За більш детальною інформацією щодо селекційно-генетичного покращення компонентів гібридів цукрових буряків звертайтесь у відділ селекції цукрових буряків до провідного наукового співробітника, кандидата біологічних наук М.О. Корнєєвої за телефоном: (044) 275-47-11.