17-18 ЖОВТНЯ - ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «БІОЕНЕРГЕТИКА: ВИРОЩУВАННЯ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР, ВИРОБНИЦТВО ТА ВИКОРИСТАННЯ БІОПАЛИВА»

17-18 жовтня 2014 року на базі Вінницького національного аграрного університету була проведена ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «БІОЕНЕРГЕТИКА: вирощування біоенергетичних культур, виробництво та використання біопалива», співорганізатором   якої був також   Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків.       Фотозвіт дивіться тут

Учасники конференції працювали в 4-х секціях:

1. Нормативно-правове та обліково-фінансове забезпечення економічних аспектів виробництва біопалива.
2. Технології виробництва та отримання біомаси рослинного і тваринного походження, екологічні аспекти біопалива.
3. Системи машин та обладнання для реалізації енергоощадних технологій виробництва та використання альтернативних джерел енергії.
4. Інші нетрадиційні відновлювальні джерела енергії.

На пленарному засідання з вступним привітанням від організаторів конференції виступив президент Вінницького національного аграрного університету Калетнік Г.М. У своїй промові він акцентував увагу на актуальності тематики конференції та важливісті обміну досвідом і налагодження співпраці в цій важливій проблемі.
Г.М. Калетнік зазначив, що унікальність наукового форуму в тому, що він має за мету об'єднати зусилля вітчизняних науковців та практиків на ниві формування наукових і прикладних основ виробництва та споживання альтернативних видів енергії.
Україна має значний потенціал сільськогосподарської сировини для розвитку біоенергетичної галузі, розвиток якої може зробити нашу державу реально енергетично, економічно і політично незалежною.
Розвиток біоенергетики й освоєння нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії в Україні слід розглядати як один із ключових і найперспективніших для суспільства факторів підвищення рівня енергетичної безпеки держави.
Всього учасники конференції представили понад 200 доповідей і наукових повідомлень з проблеми розвитку галузі, авторами яких були представники наукових шкіл і фахівців з біоенергетики Мінагрополітики і продовольства України,  президії НААН, Вінницького національного аграрного університету, Інституту цукрових буряків та енергетичних культур НААН, НУБіП та інших наукових установ НААН, а також вищих навчальних закладів і промислових підприємств Вінницької та сусідніх з нею областей. 

Зокрема, змістовною була доповідь  директора Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Роїка М.В. «Концепція виробництва і використання біопалива», в якій він приділив увагу трьом пріоритетним напрямкам для України: виробництву біометану, твердих біопалив та біоетанолу. Було приведено характеристики ряду перспективних біоенергетичних культур таких як енергетична верба, міскантус, просо лозовидне, сорга, а також обгрунтовано основні агротехнологічні вимоги, які необхідно врахувати при їх вирощуванні. Показано потенційний вихід твердого біопалива з багаторічних енергетичних культур, а також потенціал сировини для виробництва твердого біопалива вже у 2014 році. Викладено бачення ІБКіЦБ щодо динаміки закладання плантацій біоенергетичних культур та динаміки виробництва твердих видів біопалива в Україні. Узагальнено, як приклад, практичний досвід заміщення природного газу на паливні гранули при опаленні приміщень ІБКіЦБ.
Директор Інтитуту продовольчих ресурсів НААН України Сичевський М.П. у своїй доповіді «Стан та перспективи використання рослинної біомаси для виробництва рідких, газоподібних палив та органічних добрив» відзначив необхідність масового виробництва біопалив з відходів рослинної продукції.
Про важливість навчальної підготовки кадрів, впровадження інновацій розповів у своїй доповіді «Перспективи розвитку технологій та обладнання для біоенергетики»   директор Технічного ННІ НУБІП України Дубровін В.О.
 Рядом вчених ІБКіЦБ зроблено окремі доповіді про результати досліджень вирощування і використання біоенергетичних культур.
Так, зав. відділу технологій вирощування біоенергетичних культур Ганженко О.М. розкрив перспективи вирощування та використання сировини цукрового сорго на енергетичні цілі.
Зав. відділом агроекомоніторингу Цвей Я.П. дав енергетичну оцінку короткоротаційним сівозмінам з біоенергетичними культурами.
Зав. лабораторії біотехнології Петюх Г.П. у доповіді «Методи сучасної біотехнології та їх використання в біоенергетиці» зробив огляд перспективних біотехнологічних методів та розглянув їх використання в біоенергетиці. Він підкреслив, що в цілому, маючи на увазі наступне покоління біоенергетичних продуктів, біотехнологія рослин буде відігравати центральну роль у  забезпеченні ресурсної бази лігноцелюлозної сировини з культур з більш високою врожайністю і з кращою ефективністю використання води, що забезпечують більший приріст чистої енергії, які володіють такими якостями, як зниженою опірністю клітинної стінки, підвищеною стійкістю до абіотичних стресів, а також поліпшуючих екологічну ситуацію за рахунок кращої фіксації вуглецю і збереженню води і ґрунту. 
Зав. сектору вегетаційного розмноження міскантусу Квак В.М. зробив доповідь на тему: «Вдосконалення елементів технології вирощування міскантусу».
Багато цікавої інформації містили також доповіді інших учасників конференції.
За допомогою розрахунків та діаграм вони обґрунтовували необхідність державного стимулювання розвитку ринку біопалива, наводили приклади країн, де альтернативні джерела енергії вже давно і успішно застосовуються.
Учасники конференції під час екскурсії ознайомились з досвідом впровадження альтернативних біоенерготехнологій в господарську діяльність та в навчальний процес Вінницького національного аграрного університету.
Висновок учасників конференції був однозначний: біоенергетика на сучасному етапі не має альтернативи, особливо в умовах кризового забезпечення України нафтопродуктами і газом та постійним зростанням цін на них.