КОНФЕРЕНЦІЯ "БІОЕНЕРГЕТИКА: ВИРОЩУВАННЯ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР, ВИРОБНИЦТВО ТА ВИКОРИСТАННЯ БІОПАЛИВА"

Закінчила свою роботу друга міжнародна науково-практична конференція «БІОЕНЕРГЕТИКА: вирощування біоенергетичних культур, виробництво та використання біопалива», що проходила 22-23 жовтня 2013 р. у м. Києві в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків.
В роботі конференції взяли участь 248 науковців та спеціалістів в галузі біоенергетики.

Під час виступів і дискусій учасники конференції прийшли до висновків:
1. Сучасна енергетична політика України базується на імпорті енергоресурсів, ціни на які постійно зростають, і ця тенденція буде посилюватися з року в рік, оскільки видобуток викопних джерел енергії скорочується і в найближчій перспективі запаси цих енергоносіїв будуть вичерпані. Тому, освоєння нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії в Україні слід розглядати як важливий фактор підвищення рівня енергетичної безпеки.

2. З огляду на аграрну спрямованість економіки України середнетрадиційних і відновлюваних джерел енергії найбільш швидкими темпами здатна розвиватись біоенергетика.
3. Для реалізації положень Закону України щодо виробництва та використання моторних палив з вмістом біокомпонентів (№4970-VI від 19.06.2012 р.), враховуючи внутрішнє споживання бензинів на рівні 4,2 млн.т., необхідно щорічно виробляти до 300 тис.т. біоетанолу.Найбільш ефективним джерелом сировини для виробництва біоетанолу в умовах України є посіви енергетичних цукрових буряків та цукрового сорго.
4. Потребує удосконалення Закон України «Про електроенергетику» зі змінами від 20.11.2012 р. (№5485-VI) в частині підвищення коефіцієнта «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з біомаси та біогазу (Стаття 17-1), а також зменшення (зняття) обов’язкової частки місцевої складової при створенні об'єкта електроенергетики (Стаття 17-3). Необхідно також внести правки у визначення «біомаса» та «біогаз», що дозволить отримувати «зелений» тариф не лише на електроенергію, виготовлену з «відходів лісового та сільського господарства», але і з спеціально вирощених енергетичних культур.
5. Державний реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні слід доповнити розділом «Біоенергетичні рослини».
6. До переліку спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань до галузі «Сільськогосподарські науки» у групу спеціальностей «агрономія» необхідно добавити спеціальність «Біоенергетичні рослини»
7. Наступні конференції проводити щорічно почергово засновниками Навчально-науково-виробничого комплексу «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум». Третю конференцію «БІОЕНЕРГЕТИКА: вирощування біоенергетичних культур, виробництво та використання біопалива» провести на базі Вінницького Національного аграрного університету в жовтні 2014 р., а четверту – на базі Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН в жовтні 2015 року.

Детальний фоторепортаж розміщений на сторінці заходу у соціальній мережі Фейсбук -https://www.facebook.com/events/332485123524563/

Програма конференції

Приєднані файли: 
ДолученняРозмір
Програма конференції426.61 КБ