Структура

СТРУКТУРА
Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН
на 2016 рік

1.     Адміністративне управління
2.     Сектор бухгалтерського обліку та звітності
3.    Науково-організаційний і координаційний відділ
       3.1.    Сектор наукового забезпечення обліку кадрів та аспірантури
       3.2.    Сектор планування та координування ПНД
       3.3.    Науково-технічна бібліотека
4.    Відділ технологій вирощування біоенергетичних культур 
       4.1.    Лабораторія технологій вирощування  біоенергетичних культур 
       4.2.    Лабораторія селекції, насінництва та розсадництва біоенергетичних культур 
       4.3.    Лабораторія технологій вирощування біоенергетичних культур на малопродуктивних землях
       4.4.    Сектор технологій вирощування біоенергетичних культур у зоні Східного Лісостепу України
      4.5.    Лабораторія технологій вирощування біоенергетичних культур у зоні Центрального Лісостепу України
       4.6.    Сектор технологій вирощування біоенергетичних культур у зоні Західного Лісостепу України
       4.7.    Сектор технологій вирощування біоенергетичних культур у зоні Східного Лісостепу України  
5.    Спеціалізована контрольно-насіннєва аналітико-технологічна лабораторія
       5.1.    Сектор агрохімічних та технологічних досліджень цукрових буряків і біоенергетичних культур
6.    Відділ селекції та насінництва зернових і зернобобових культур та багаторічних трав
       6.1.    Сектор селекції та технології нішових культур
       6.2.    Лабораторія селекції пшениці м"якої озимої та горошку посівного (ярого)
       6.3.    Лабораторія селекції та насінництва зернових та зернобобових  культур
       6.4.    Лабораторія селекції та насінництва зернових  культур у зоні Східного Лісостепу України
    6.5.    Лабораторія селекції, насінництва зернових, круп’яних культур та багаторічних трав у зоні Східного Лісостепу України
7.     Лабораторія насіннєзнавства та насінництва буряків і біоенергетичних культур
       7.1.     Сектор насіннєзнавства та насінництва цукрових та кормових буряків
       7.2.     Сектор насіннєзнавства, насінництва та розсадництва біоенергетичних культур
8.    Лабораторія досліджень молекулярно-генетичного поліморфізму та природних цукрозамінників
       8.1.      Сектор природних цукрозамінників
9.    Сектор біоконверсії та фітопатогенних мікроорганізмів
10.    Відділ селекції цукрових буряків
       10.1.    Сектор селекції компонентів гібридів цукрових буряків
       10.2.    Лабораторія селекції стерильних форм цукрових буряків
       10.3.    Лабораторія гетерозисної селекції
       10.4.    Лабораторія адаптивної селекції цукрових буряків
       10.5.    Лабораторія селекції рекомбінантних форм цукрових буряків
11.    Відділ генетики і цитології
       11.1.    Лабораторія однонасінних цукрових буряків
                   11.1.1.   Сектор селекції тетраплоїдних ліній цукрових буряків
       11.2.    Лабораторія апоміксису та поліплоїдії
       11.3.    Лабораторія цитогенетики
       11.4.    Лабораторія біотехнологічних досліджень в культурі in vitro
12.    Відділ гербології
    12.1.    Лабораторія інтегрованого захисту сільськогосподарських та біоенергетичних культур від бур’янів
13.    Відділ фітопатології і ентомології
   13.1.    Лабораторія моніторингу фітофагів і патогенів та захисту посівів цукрових буряків і біоенергетичних культур від шкідливих організмів
       13.2.    Лабораторія наукового забезпечення інтегрованого захисту рослин від бур’янів, шкідників та хвороб у зоні Східного Лісостепу України
       13.3.    Лабораторія наукового забезпечення інтегрованого захисту рослин від бур’янів, шкідників та хвороб у зоні Західного Лісостепу України
       13.4.    Лабораторія наукового забезпечення інтегрованого захисту рослин від бур’янів, шкідників та хвороб у зоні Центрального Лісостепу України
14.    Відділ агроекомоніторингу і проблем землеробства
       14.1.    Сектор адаптивних систем землеробства
       14.2.    Лабораторія з проблем землеробства у зоні Східного Лісостепу України
    14.3.    Лабораторія з проблем землеробства та стаціонарних агрохімічних досліджень у зоні Західного Лісостепу України
15.    Відділ агрохімії
       15.1.    Лабораторія аналітичних досліджень та вегетаційних дослідів
       15.2.    Сектор землеробства та агрохімічних досліджень у зоні Східного Лісостепу України
16.    Лабораторія досліджень з економіки, маркетингу та планування
17.    Лабораторія економічного аналізу завершених наукових розробок
18.    Лабораторія математичного моделювання та інформаційних технологій
19.    Лабораторія трансферу інновацій
20.    Адміністративно-господарський відділ