Хронологія розвитку вітчизняного буряківництва і діяльності ІБКіЦБ

 

ХРОНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО БУРЯКІВНИЦТВА І ДІЯЛЬНОСТІ
ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

Дата

Подія

1073

Перша письмова згадка про буряки в "Ізборнику Святослава" ХП століття

XII століття

Поява тростинного цукру на Русі

1534

В "Травнику" коренеплідні буряки згадуються як овочеві рослини

1718

Петро I видав привілеї купцеві Павлу Вестову на будівництво "Цукрових мануфактур"

1724

А. Маркграф встановив можливість вилучення цукру з буряків

1792

Аптекар - хімік Іван Біндгайм опублікував результати досліджень з вилучення цукру з буряків, гарбуза та інших рослин

1799

В. Біндгайм представив Павлу I три проби цукру з білих буряків і доповідну записку

1799-1801

Я. С. Єсіпов провів досліди з промислового добування цукру з буряків в Тульській губернії

1800

Павло I підписав закон "Про відведення земель в південних краях Росії бажаючим розводити бурякові плантації для виробляння цукру"

1802

Я. С. Єсіпов і Є. І. Бланкеннагель побудували перший у Росії цукровий завод в с. Аляб'єво Тульської губернії

1824

Побудований перший цукровий завод в Україні в с. Макошіно Чернігівської губернії

1850

Л. Валков організував перше насіннєве господарство в с. Калинівці Вінницького повіту

1886

На базі селекційних пунктів Березотоцького і Хорошковського створені селекційні станції, селекція з яких переміщена на землі Веселого Подолу. З 1925 р. функціонує Весело-Подільська селекційна станція

1888

Організована Уладово-Люлинецька селекційна станція

1897

Організована Іванівська селекційна станція

1898

Створено Ялтушківський селекційний пункт, з 1925 р. – селекційна станція

1899

Організована Верхняцьська селекційна станція

1918

Підписано декрет про націоналізацію цукрової промисловості

1918

Підписано постанову про асигнування 20 млн. крб. для видачі задатків селянам на посів буряків

1920

Прийнято декрет про включення цукрових буряків в сівозміни господарств, розташованих у зоні цукрової промисловості

1920

Націоналізовані селекційні та насінницькі станції цукрових буряків

1920

Організовано сортово-насіннєве управління Цукротресту (СНУ)

1920

Організовані при Головцукрі спеціальні селекційні курси

1922

В м. Києві створено науковий інститут селекції

1922

Створена Білоцерківська селекційна станція на базі Велико-Половецької селекційної станції, організованої в 1893 р.

1927-1929

Проведені випробування зарубіжної техніки для буряківництва

1922-1929

Виведені високопродуктивні сорти цукрових буряків, які перевищували за своїми показниками закордонні

1929

Держава повністю звільнилась від завезення насіння сортів цукрових буряків іноземної селекції

1930

Перевищено максимальний рівень виробництва цукру дореволюційної Росії

1930

Створено УНІС (Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості)

1933

Отримані тетраплоїди цукрових буряків

1934

УНІС переведено до складу новоствореного ВНДІЦП (Всесоюзний науково-дослідний інститут цукрової промисловості)

1934

Розпочато випуск просапного трактора «Універсал-2» і першого спеціального комплексу бурякових машин

1935

Зародження руху п’ятисотниць, на чолі якого були М. С. Демченко та М. В. Гнатенко

Середина

30-х

Селекціонерами Верхнячської дослідно-селекційної станції виведені сорти, що поєднують високий урожай з підвищеною цукристістю

1939

Створено Уманський селекційний пункт

1940-1980

Створено поліплоїдні форми цукрових буряків і введено їх в культуру

1945

На базі наукового інституту селекції створено ВНІЦ (Всесоюзний науково-дослідний інститут цукрових буряків)

1947

Уряд прийняв постанову про відновлення цукрової промисловості України

1948

Поставлений на виробництво цукрокомбайн теребильного типу конструкції Коренькова, Єремєєва і Мельникова

1955-1959

Обгрунтовані і вивчені у виробничих умовах прогресивні способи збирання коренеплодів - потоковий, перевалочний і потоково-перевалочний

1957

Впроваджено у виробництво напівпаровий і поліпшений зяблевий обробіток грунту під цукрові буряки

1956

Районовано генетично однонасінний сорт цукрових буряків Білоцерківська однонасінна

1958

Районовано сорт Ялтушківська однонасінна

1958

Випробувано і впроваджено у виробництво гербіциди пірамін, ТХА, ептам, роніт

1959

Впроваджено посів цукрових буряків на кінцеву густоту стояння рослин

Кінець

50-х

Здійснено розробки конструкції сівалки для пунктирного і точного висіву насіння цукрових буряків СКРН-12, СТСН-6 і теребильних комбайнів СКЕМ-ЗГ, КС-3, КС-ЗА, СКН-2, СКД-2

1950-1990

Використано ЦЧС (цитоплазматичну чоловічу стерильність) для одержання гібридів цукрових буряків

1960

Присуджено Ленінську премію за створення однонасінних сортів цукрових буряків О. К. Коломієць, О. В. Попову, М. Г. Бордонос, Г.С. Мокан, I. Ф. Бузанову, В. П. Зосимовичу

1967

Розпочато широке впровадження прогресивних способів збирання коренеплодів без ручної доочистки

1960-1970

Сформована система програмування урожайності цукрових буряків

70-і роки

Впроваджено новий комплекс машин для вирощування і збирання цукрових буряків - сівалки ССТ-12А, культиватори УСМК-5,4 А, проріджувачі УСМН-5,4, машини роздільного збирання - гичкозбиральні БМ-6, коренезбиральні КС-6, РКС-6

1970

Завершено комплексну механізацію вирощування і збирання насіння цукрових буряків із застосуванням висадко посадкових машин ВС-4, ВПС-2,8, ВПТ-4, просапних культиваторів, бурякокомбайнів, траншейних копачів, бульдозерів, сортувальних столів, зернозбиральних жаток типу ЖУС і ЖРБ, післязбиральних зерноочисних комплексів ЗАВ і сушарок типу «КЗС»

1971

Інститут нагороджено орденом Леніна за створення високопродуктивних сортів цукрових буряків і передової технології їх механізованого вирощування

1970-1973

Втілено в життя систему насінництва на ЧС-основі

1973

Здійснено перехід на відпуск насіння в посівних одиницях

1974

Впроваджено приймання і оплату цукрових буряків по цукристості

1976

Створено лабораторію культури тканин та клітинної інженерії

1978

Сформовано програми селекційних робіт на гетерозис з використанням комбінаційно-цінних ліній О-типу, ЧС аналогів, багатонасінних запилювачів і ЧС гібридів.

1980

Впроваджено технології підготовки насіння до посіву на насіннєвих заводах, які включають шліфування, калібрування, дражування, інкрустацію і капсулювання насіння з застосуванням захисних хімічних композицій

1981

Районовано перший ЧС сортолінійний гібрид «Ювілейний», а згодом  - ЧС-гібриди ди- і триплоїдного рівня Український ЧС-70, Льговсько-Верхняцьський ЧС-31, Іванівський ЧС-33, Білоцерківський ЧС-57, Ялтушківський ЧС-72 та інші

1983

Створено інтегровані агропромислові системи в цукробуряковому виробництві –Жашківська Черкаської області, Лучанська Київської і Еркен-Шахарська Карачаєво-Черкеської АР

1980-1990

Введено в культуру біотехнологічні методи клонального мікророзмноження цукрових буряків

1985

Введено в культуру рослини стевії (Stevia rebaudiana) як джерело безвуглеводного замінника цукру

1986

Організоване дослідне виробництво сахарола із двулисника солодкого (стевії)

1990

Введено в дію селекційну систему  «бетаінтеркрос», яка дозволила значно розширити кількість комбінацій і конструювати нові моделі гібридів з високим рівнем пластичності

 

90-i роки

Розроблено систему захисту посівів від бур’янів з раціональним поєднанням агротехнічних і хімічних засобів

90-і роки

Введено у виробництво інтегровану систему захисту рослин від хвороб та шкідників

1992

На базі Всесоюзного науково-дослідного інституту цукрових буряків ВАСХНІЛ створено Інститут цукрових буряків Української академії аграрних наук

90 – і роки

Створено колекцію зразків генофонду цукрових буряків за господарсько-біологічними ознаками

1997

 Інститут заснував журнал «Цукрові буряки». Видається з 1997 року

2000,2005, 2010, 2015

Розроблено п’ятирічні науково-технічні програми розвитку бурякоцукрового підкомплексу АПК України

2000

 Завершено повний перехід буряківництва на виробництво ЧС-гібридів

2000-і роки

Створено банк цифрової інформації щодо забур’янення посівів цукрових буряків в різних регіонах

2005

 Створено спеціалізовану контрольно-насіннєву аналітико-технологічну лабораторію при    інституті цукрових буряків

2000-2010

 Освоєно метод отримання гаплоїдів і подвоєних гаплоїдів цукрових буряків

2000-2014

Запроваджено заходи біологізації  в системі удобрення культур зернобурякової сівозміни.

2001-2010

Створено новітні гібриди на ЧС-основі «Шевченківський», «Анічка», «Ворскла», «Рамзес», «Кварта», «Злука», «Етюд», «Максим» та ін. з потенціалом урожайності 70-81 т/га і збору цукру 12,0-13,8 т/га.

2010

 Здійснено розробку насіннєвої документації, державних стандартів, пропозицій щодо  удосконалення системи насінництва і контролю за його якістю

2010

 Здійснена розробка і розпочато впровадження біоадаптивної технології вирощування і  збирання цукрових буряків

2011

Інститут цукрових буряків УААН реформовано в Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України

2011

 Інститут заснував журнал «Біоенергетика». Видається з 2011 року

2011-2012

 Здійснено розробку державних стандартів в галузі буряківництва

2007

 В Україні висаджено перші зразки енергетичної верби, як сировини для біопалива

2008

 Здійснена інтродукція і закладено дослідні ділянки з енергетичної культури свічграс

2009

 Здійснена інтродукція і закладено дослідні ділянки з енергетичної культури міскантусу

2009

 Застосовано тверде біопаливо у вигляді пелет на енергетичних засобах (котлах) для  опалення адміністративних будівель інституту

2011-2014

 Розроблено і освоєно метод клонального мікророзмноження міскантусу і свічграсу

2013

 Відмічено 125-річчя створення Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції

2014

 Розроблена концепція розвитку біоенергетики в Україні

2015

 Створено нові сорти біоенергетичних культур: міскантусу китайського  «Місячний промінь»,  міскантусу гігантського «Осінній зорецвіт», проса прутоподібного «Морозко»

2016

 Виведено новий сорт біоенергетичної верби «Збруч»

2016

 Розроблена технологія вирощування і збирання енергетичної верби і міскантусу

2016

 Видана монографія «Енергетична верба: технологія вирощування та використання»

2016

 Розпочато науково-дослідні роботи з введення в культуру нової швидкорослої  біоенергетичної культури «Половнія»

2016

 Розроблено проект «Програма розвитку бурякоцукрового підкомплексу АПК України на  період до 2020 року»

2016

 Інститут виграв грант на проведення наукових досліджень в рамках програми  HORIZON 2020 за проектом: «Стале вирощування біомаси на маргінальних землях в  Європі» (SEEMLA № гранту 691874) 

2005-2017

 Одержано 146 патентів на винаходи та корисні моделі, в т. ч. 44 з біоенергетики

2017

 Інститут виграв другий грант на проведення наукових досліджень в рамках програми  HORIZON 2020 за проектом ЄС "MAGIC" «Marginal lands for Growing Industrial Crops: Turning  a burden into an opportunity» (№ 727698) 

2017

 Відзначено 95 річчя з дня створення в м. Києві наукового інституту селекції (нині Інститут  біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України - ІБКіЦБ)

2017

 Відзначено 120 річчя з дня створення Іванівської селекційної станції (нині Іванівська  дослідно-селекційна станція ІБКіЦБ)

2017

 Видано Методологію досліджень енергетичних плантацій верб і тополь

2017

 Зареєстровано нові високопродуктивні гібриди цукрових буряків: Козак, Джура, Кіборг,  Айдар, Герой

2018

  Опубліковано колективну монографію до 95 річчя Інституту: «Буряківництво і біоенергетика в  Україні: історія, наука, виробництво, люди»